Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Artificial Intelligence in the post-COVID-19 era


Published: Dec 2, 2020
Keywords:
Artificial Intelligence COVID-19 Crisis Opportunities Responsibility
Athanasios Chymis
https://orcid.org/0000-0003-0571-7417
Abstract

Artificial Intelligence (AI) dominates the media and has been the focus of public discourse in the last few years. Since last March, however, COVID-19 makes almost everyday headlines because of its huge impact on our highly globalized world. This article has a dual objective. First, it aims to dissolve common misunderstandings and fears regarding AI. Second, by putting AI’s and COVID-19 societal and economic impacts into perspective, it discusses AI applications and research in the post-COVID-19 era. COVID-19 has played a catalytic role in accelerating the use of AI to mitigate the pandemic’s devastating effects. It is up to us to use AI in a responsible and ethical way that includes and benefits the whole humanity.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Acemoglu, D., & Autor, D. (2012). What Does Human Capital Do? A Review of Goldin and Katz’s The Race between Education and Technology. Journal of Economic Literature, 50(2), 426-463.
Acemoglu, D. & Restrepo, P. (2015). The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment. Mimeo.
Baldwin, R. (2016). The Great Convergence. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Similarities and differences between flu and COVID-19. https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
Chui, M., Harrysson, M., Manyika, J., Roberts, R., Chung, R., Nel, P., & van Heteren, A. (2018). Applying artificial intelligence for social good. McKinsey Global Institute.
Chymis, A. (2020). Should we fear Artificial Intelligence? In Wolfgang, A. & Stachowicz-Stanusch, A. (eds.) Artificial Intelligence and its Impact on Business (pp. 39-53). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Cimons, M. (2020). Reports of two promising covid-19 vaccines don’t mean we ‘magically,’ quickly return to normal. Washington Post. 21 November. https://www.washingtonpost.com/health/covid-vaccine-masks-normal-life/2020/11/20/b4ed16c8-2922-11eb-9b14-ad872157ebc9_story.html
Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over Machine: The power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. New York: Free Press.
Dvorkin, M. A. (2020). Which jobs have been hit hardest by COVID-19? Federal Reserve Bank of St. Louis. 17 August. https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/third-quarter-2020/jobs-hit-hardest-covid-19
Economist. (2020a). No vaccine for cruelty. The pandemic has eroded democracy and respect for human rights. 17 October.
Economist. (2020b). The pandemic is plunging million back into extreme poverty. 26 September.
Economist. (2020c). Which is the best market model? 12 September.
Economist. (2020d). Lockdowns could have long-term effects on children’s health. 19 July.
Fernández-Macías, E. (2018). Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment. Eurofound. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Fjelland, R. (2020). Why general artificial intelligence will not be realized. Humanities and Social Sciences Communication, 7(10).
Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, 1(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1
Forbes, (2020). Covid-19 has accelerated digital transformation — with AI playing a key role. Forbes. 4 November. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/11/04/covid-19-has-accelerated-digital-transformation---with-ai-playing-a-key-role/?sh=35501a2e5a58
Friedman, M. (2002/1962). Capitalism and Freedom. Fortieth anniversary edition. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
Gunderman, R. (2020). 10 misconceptions about the 1918 flu, the ‘greatest pandemic in history.’ The Conversation, 17 March. https://theconversation.com/10-misconceptions-about-the-1918-flu-the-greatest-pandemic-in-history-133994
Gurkaynak, G., Yilmaz, I., & Haksever, G. (2016). Stifling artificial intelligence: Human perils. Computer Law & Security Review, 32, 749-758.
Jacobs, J. (2020). How COVID-19 is accelerating the artificial intelligence revolution in healthcare. Pacific Prime. 4 August. https://www.pacificprime.com/blog/how-covid-19-is-accelerating-the-artificial-intelligence-revolution-in-healthcare.html
Holland, G. (2020). COVID-19: Accelerating digital transformation in uncertain times. KPMG. https://home.kpmg/au/en/home/insights/2020/05/covid-19-cio-insights-accelerating-digital-transformation.html
Huang, M.-H., & Rust, R.T. (2018). Artificial Intelligence in Service. Journal of Service Research, 21, 155–172.
Kande, M., & M. Sönmez (2020). Don’t fear AI. It will lead to long-term job growth. The World Economic Forum COVID Action Platform, 26 October. https://www.weforum.org/agenda/2020/10/dont-fear-ai-it-will-lead-to-long-term-job-growth/
Keynes, J. M. (1932). Economic Possibilities for our Grandchildren. In Essays in Persuasion (pp. 358-373). New York: Harcourt Brace. https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/upload/Intro_and_Section_I.pdf
Laguarta, J., Hueto, F., & Subirana, B. (2020). COVID-19 Artificial Intelligence Diagnosis using only Cough Recordings. IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology. https://digitalreality.ieee.org/images/files/pdf/COVID-AI-Diagnosis-using-Cough-Recordings.pdf
Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R., & Sanghvi, S. (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation. McKinsey Global Institute.
Manyika, J., & Sneader, K. (2018). AI, Automation, and the future of work: ten things to solve for. McKinsey Global Institute.
McCloskey, D. N. (2016). Bourgeois equality: How ideas, not capital or institutions, enriched the world. Chicago. IL: University of Chicago Press.
Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The history of technological anxiety and the future of economic growth: Is this time different? Journal of Economic Perspectives, 29(3), 31-50.
Nash, V., & Enyon, R. (2020). Coronavirus school closures impact 1.3 billion children – and remote learning is increasing inequality. The Conversation, 18 May. https://theconversation.com/coronavirus-school-closures-impact-1-3-billion-children-and-remote-learning-is-increasing-inequality-138656
Nguyen, T. T. (2020). Artificial Intelligence in the Battle against Coronavirus (COVID-19): A Survey and Future Research Directions. Preprint: https://arxiv.org/abs/2008.07343
Peralta-Alva A., & Roitman, A. (2018). Technology and the future of work. International Monetary Fund, working paper 18/207.
Pinker, S. (2018). Enlightenment now: the case for science, reason, humanism, and progress. New York: Penguin.
Rao, A., & Firth-Butterfield, K. (2020). 3 ways COVID-19 is transforming advanced analytics and AI. The World Economic Forum COVID Action Platform. 20 July. https://www.weforum.org/agenda/2020/07/3-ways-covid-19-is-transforming-advanced-analytics-and-ai/
Repucci, S., & Slipowitz, A. (2020). Democracy under lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom (Special Report). Washington: Freedom House.
Rosling, H., Rosling O., & Rosling-Rönnlund, A. (2018). Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think. New York: Flatiron Books.
Sneader, K., & Sternfels, B. (2020). From surviving to thriving: Reimagining the post-COVID-19 return. McKinsey Global Institute.
Stanford report. (2016). Artificial Intelligence and life in 2030 (Report of the 2015 study panel). https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9861/f/ai100report10032016fnl_singles.pdf
Stewart, I., De, D., & Cole, A. (2015). Technology and People: The Great Job-Creating Machine. London: Deloitte.
Strelkova, O.; Pasichnyk, O. (2017). Three Types of Artificial Intelligence. Khmelnitsky, Ukraine: Khmelnitsky National University. http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6479/142.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sudan, R., & Lee, S. S. (2013). The role of mobile devices in fighting poverty. World Bank - Digital Development. https://blogs.worldbank.org/digital-development/role-mobile-devices-fighting-poverty
Tsekeris, C. (2019). Surviving and thriving in the Fourth Industrial Revolution: Digital skills for education and society. Homo Virtualis, 2(1), 34-42. https://doi.org/10.12681/homvir.20192
Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., Felländer, A., Langhans, S., D., Tegmark, M., & Nerini, F.F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nature Communications, 11(233). https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y
Windrum, P. (2008). Innovation and entrepreneurship in public services. In Windrum, P., Koch, P. (eds.) Public Sector Services – Entrepreneurship, Creativity and Management (pp. 3-20). Cheltenham: Edward Elgar.
Windsor, D. (2020). An AI and robotic world: which implications for social responsibility? In Wolfgang, A. & Stachowicz-Stanusch, A. (eds.) Artificial Intelligence and its Impact on Business (pp. 117-141). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
World Bank. (2020a). COVID-19 to add as many as 150 million extreme poor by 2021 (Press release No: 2021/024/DEC-GPV), 7 October. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
World Bank. (2020b). Understanding Poverty: Overview, 7 October. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
World Health Organization. (2020). Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 (Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19), 14 September. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1303058/retrieve
Wuest, Th., Kusiak, A., Dai, T., & Sridhar, T. R. (2020). Impact of COVID-19 on Manufacturing and Supply Networks — The Case for AI-Inspired Digital Transformation, 5 May. https://ssrn.com/abstract=3593540.
Zhang, P. (2019). Automation, wage inequality and implications of a robot tax. International Review of Economics & Finance, 59, 500-509.