Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The social representation of internet gaming disorder in the Greek population


Published: May 17, 2022
Keywords:
social representation free associations internet gaming disorder
Dimitrios Kollias
Ioannis Lampris
Anastasia Mouli
Panagiotis Plagos
Athanasia Velaki
Abstract

The aim of this paper is to study the social representation of Internet Gaming Disorder. For this reason, 286 adults, both male and female, 18-69 years old, participated in the research. The selected method is the free association technique. Underlying assumptions are:  On one hand, a strong representation was not expected, given the fact that this disorder has been acknowledged only for the last ten years in the scientific field. On the other hand, addiction is expected to be the central nucleus’ main element. Results confirmed the above assumptions. Indeed, addiction seems to be the core’s main element. Furthermore, “Social isolation” and “Technological means” stood out as main peripheral elements, due to their relatively high frequency. In addition, results suggest that the representation has not yet fully emerged, confirming our first hypothesis. Finally, we must keep in mind that this new concept needs further study. Therefore, alternative proposals and methods for future research are proposed in the last section of this paper, in order to take a broad view of this subject.

Article Details
  • Section
  • Student Research
Downloads
Download data is not yet available.
References
American Psychiatric Association. (n.d.). Internet Gaming. Retrieved June 27, 2021, from https://www.psychiatry.org/patients-families/Internet-gaming
Atsalákē, A. (2018). Metaxú Psukhikoú kai Koinōnikoú: Sképseis gia orisménes pithanés khrḗseis kai katakhrḗseis tou “Dunētikoú Khṓrou” tou diadiktúou [Between the mental and the social: Thoughts about some possible uses and misuses of the “Virtual world” of the internet]. In M. Spuridákēs, Ē. Koutsoúkou, & A. Marinopoúlou (Eds.), Koinōnía tou Kuvernokhṓrou (pp. 189–226). I. SIDERĒS.
Babbie, E. (2018). The Basics of Social Research (A. Mílios, P. Papadopoúlou, G. Voyiatzís, Trans). Ekdósis Kritikí. (Original work published in 1998).
Barak, A., & Suler, J. (2008). Reflections on the psychology and social science of cyberspace. Psychological aspects of cyberspace: Theory, research, applications, 1-12.
Baudrillard, J. (1998). Jean Baudrillard – Simulacra and Simulations - 1998. Internet Archive - Wayback Machine.
Beer, D. (2016). The social power of algorithms. Information, Communication & Society, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/1369118x.2016.1216147
Borges, G., Orozco, R., Benjet, C., Mart´ınez, K. I. M., Contreras, E. V., P´erez, A. L. J., Cedr´es, A. J. P., Uribe, P. C. H., Couder, M. A. C. D., Gutierrez-Garcia, R. ul A., Ch´avez, G. E. Q., Albor, Y., Mendez, E., Medina-Mora, M. E., Mortier, P., & Ayuso-Mateos, J. L. (2021). (Internet) Gaming Disorder in DSM-5 and ICD-11: A Case of the Glass Half Empty or Half Full: (Internet) Le trouble du jeu dans le DSM-5 et la CIM-11: Un cas de verre à moitié vide et à moitié plein. The Canadian Journal of Psychiatry, 66(5), 477–484. https://doi.org/10.1177/0706743720948431
Buono, F. D., Paul, E., Sprong, M. E., Smith, E. C., Garakani, A., & Griffiths, M. D. (2020). Gaming and Gaming Disorder: A Mediation Model Gender, Salience, Age of Gaming Onset, and Time Spent Gaming. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23(9), 647-651. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0445
Cambridge University. (n.d.). Avatar. In Cambridge Dictionary. Retrieved June 27, 2021, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/avatar?q=Avatar
Dany, L., Urdapilleta, I., & Monaco, G. L. (2015). Free associations and social representations: some reflections on rank-frequency and importance-frequency methods. Quality & Quantity, 49(2), 489-507. https://doi.org/10.1007/s11135-014-0005-z
Dimock, M. (2019, January 17). Defining generations: Where millennials end, and generation z begins. Washington, D.C.: Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
Ernst‐Vintila, A., Delouvée, S., & Roland‐Lévy, C. (2011). Under threat. Lay thinking about terrorism and the three‐dimensional model of personal involvement: a social psychological analysis. Journal of Risk Research, 14(3), 297-324. https://doi.org/10.1080/13669877.2010.533468
Ferrara, M., & Friant, N. (2016). The application of a multi-methodology approach to a corpus of social representations. Quality & Quantity, 50(3), 1253-1271. https://doi.org/10.1007/s11135-015-0203-3
Galanákēs, M., Pezērkianídēs, Kh., Stalíkas, A. (2019). Vasiká Thémata Psukhometrías [Basic issues on Psychometries]. Tópos
Griffiths, M. D., Van Rooij, A. J., Kardefelt-Winther, D., Starcevic, V., Király, O., Pallesen, S., ... & Demetrovics, Z. (2016). Working towards an international consensus on criteria for assessing Internet gaming disorder: A critical commentary on Petry et al. (2014). Addiction (Abingdon, England), 111(1), 167. https://doi.org/10.1111/add.13057
Han, J., Seo, Y., Hwang, H., Kim, S. M., & Han, D. H. (2020). Efficacy of cognitive behavioural therapy for internet gaming disorder. Clinical psychology & psychotherapy, 27(2), 203-213. https://doi.org/10.1002/cpp.2419
Harley, D., Morgan, J., & Frith, H. (2018). Cyberpsychology as everyday digital experience across the lifespan. Springer.
Hughes, C., Costley, J., & Lange, C. (2018). The effects of self-regulated learning and cognitive load on beginning to watch and completing video lectures at a cyber-university. Interactive Technology and Smart Education. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59200-2
Johnston, A. (2018, July 10). Jacques Lacan. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Jung, Y., Pawlowski, S. D., & Wiley-Patton, S. (2009). Conducting social cognition research in IS: A methodology for eliciting and analyzing social representations. Communications of the Association for Information Systems, 24(1), 35. https://doi.org/10.17705/1CAIS.02435
Jung, Y., & Pawlowski, S. D. (2014). Understanding consumption in social virtual worlds: A sensemaking perspective on the consumption of virtual goods. Journal of Business Research, 67(10), 2231-2238. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.01.002
Jung, Y., & Pawlowski, S. (2015). The meaning of virtual entrepreneurship in social virtual worlds. Telematics and Informatics, 32(1), 193-203. https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.07.002
Katerélos, I. & Mantóglou, A. (in press). Oi koinōnikés anaparastáseis [The social representations]. In S. Papastámou (Ed.), Eisagōgḗ stēn koinōnikḗ psukhología [Introduction to Social Psychology], Tómos G’. Pedío
King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2014). Internet gaming disorder treatment: a review of definitions of diagnosis and treatment outcome. Journal of clinical psychology, 70(10), 942-955. https://doi.org/10.1002/jclp.22097
King, D. L., Delfabbro, P. H., Billieux, J., & Potenza, M. N. (2020). Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions, 9(2), 184-186. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00016
Király, O., Urbán, R., Griffiths, M. D., Ágoston, C., Nagygyörgy, K., Kökönyei, G., & Demetrovics, Z. (2015). The mediating effect of gaming motivation between psychiatric symptoms and problematic online gaming: An online survey. Journal of medical Internet research, 17(4), e88. https://doi.org/10.2196/jmir.3515
Király, O., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2015). Internet Gaming Disorder and the DSM-5: Conceptualization, Debates, and Controversies. Current Addiction Reports, 2(3), 254–262. https://doi.org/10.1007/s40429-015-0066-7
Ko, C. H. (2014). Internet gaming disorder. Current Addiction Reports, 1(3), 177-185. https://doi.org/10.1007/s40429-014-0030-y
Ko, C. H., & Yen, J. Y. (2020). Impact of COVID-19 on gaming disorder: Monitoring and prevention. Journal of behavioral addictions. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00040
Laconi, S., Pirès, S., & Chabrol, H. (2017). Internet gaming disorder, motives, game genres and psychopathology. Computers in human behavior, 75, 652-659. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.012
Lebrun, A. M. (2014). Representations of a destination city break. Analysis based on free associations. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31(2), 195-210. https://doi.org/10.1080/10548408.2014.873312
Lemmens, J. S., & Hendriks, S. J. (2016). Addictive online games: Examining the relationship between game genres and Internet Gaming Disorder. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 270-276.https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0415
Lindley, C. A. (2002). The gameplay Gestalt, narrative, and interactive storytelling. In F. Mäyrä (Ed.), Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference (203-215). Tampere University Press http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.190.434&rep=rep1&type=pdf
Lo Monaco, G., Piermattéo, A., Guimelli, C., & Abric, J. C. (2012). Social representations, correspondence factor analysis and characterization questionnaire: a methodological contribution. The Spanish journal of psychology, 15(3), 1233. https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n3.39410
Lo Monaco, G., Piermattéo, A., Rateau, P., & Tavani, J. L. (2017). Methods for studying the structure of social representations: A critical review and agenda for future research. Journal for the Theory of Social Behaviour, 47(3), 306-331. https://doi.org/10.1111/jtsb.12124
Mantóglou, A., Melétē, K. (2013). Epistēmonikós Lógos Perí Koinōnikṓn Anaparastáseōn kai Ideologiṓn [A scientific presentation of social representations and ideologies]. Papazḗsē.
Mäkiniemi, J. P., Pirttilä-Backman, A. M., & Pieri, M. (2011). Ethical and unethical food. Social representations among Finnish, Danish and Italian students. Appetite, 56(2), 495-502. https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.01.023
Moreira, L., Paiva, J. C., & Morais, C. (2021). The Social Representations of the Internet: A systematic review of literature towards a groundbreaking research agenda. Papers on Social Representations. https://psr.iscte-iul.pt/index.php/PSR/article/view/563
Mouret, M., Monaco, G. L., Urdapilleta, I., & Parr, W. V. (2013). Social representations of wine and culture: A comparison between France and New Zealand. Food Quality and Preference, 30(2), 102-107. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2013.04.014
Oflu, A., Bükülmez, A., Elmas, E., Tahta, E. G., & Çeleğen, M. (2021). Comparison of screen time and digital gaming habits of Turkish children before and during the coronavirus disease 2019 pandemic. Turkish Archives of Pediatrics, 56(1), 22. https://dx.doi.org/10.14744%2FTurkPediatriArs.2020.41017
Papastámou, S. & Mantóglou, A. (Eds.), (1995). Súnkhrones éreunes stēn Koinōnikḗ Psukhología. Koinōnikés Anaparastáseis [Modern research on social psychology. Social representations]. Odusséas.
Paschke, K., Austermann, M. I., Simon-Kutscher, K., & Thomasius, R. (2021). Adolescent gaming and social media usage before and during the COVID-19 pandemic. Sucht. https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000694
Petry, N. M., & O'Brien, C. P. (2013). Internet gaming disorder and the DSM‐5. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pas0000062
Petry, N. M., Rehbein, F., Gentile, D. A., Lemmens, J. S., Rumpf, H. J., Mößle, T., ... & O'Brien, C. P. (2014). An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM‐5 approach. Addiction, 109(9), 1399-1406. https://doi.org/10.1111/add.1245
Piermattéo, A., Lo Monaco, G., Moreau, L., Girandola, F., & Tavani, J. L. (2014). Context variations and pluri-methodological issues concerning the expression of a social representation: The example of the Gypsy Community. The Spanish journal of psychology, 17(85), 1-12. https://doi.org/10.1017/sjp.2014.84
Przybylski, A.K., Weinstein, N., & Murayama, K. (2017). Internet gaming disorder: Investigating the clinical relevance of a new phenomenon. American Journal of Psychiatry, 174(3), 230-236. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16020224
Schmit, S., Chauchard, E., Chabrol, H., & Sejourne, N. (2011). Évaluation des caractéristiques sociales, des stratégies de coping, de l’estime de soi et de la symptomatologie dépressive en relation avec la dépendance aux jeux vidéo en ligne chez les adolescents et les jeunes adultes. L'Encéphale, 37(3), 217-223. https://doi.org/10.1016/j.encep.2010.06.006
Shi, J., Renwick, R., Turner, N. E., & Kirsh, B. (2019). Understanding the lives of problem gamers: The meaning, purpose, and influences of video gaming. Computers in Human Behavior, 97, 291-303. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.03.023
Tavani, J. L., Zenansi, F., Pereira-Fradin, M. (2009). Social Representation of Gifted Children: A Preliminary Study in France. Gifted and Talented International, 24(2), 61-70. https://doi.org/10.1080/15332276.2009.11673530
Torres-Rodríguez, A., Griffiths, M. D., Carbonell, X., Farriols-Hernando, N., & Torres-Jimenez, E. (2019). Internet gaming disorder treatment: A case study evaluation of four different types of adolescent problematic gamers. International Journal of Mental Health and Addiction, 17(1), 1-12. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9845-9
Wachelke, J., & Wolter, R. (2011). Critérios de construção e relato da análise prototípica para representações sociais. Psicologia: Teoria e pesquisa, 27(4), 521-526. https://doi.org/10.1590/S0102-37722011000400017
Zizek, S. (2009). The interpassive subject; Lacan turns a prayer wheel [E-book]. In How to Read Lacan (p. 1). https://www.lacan.com/essays/?p=143#more-143
Zajac, K., Ginley, M. K., & Chang, R. (2020). Treatments of internet gaming disorder: a systematic review of the evidence. Expert review of neurotherapeutics, 20(1), 85-93. https://doi.org/10.1080/14737175.2020.1671824