Η «όψιμος σπορά» και τα ειρηνικά έργα. Τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος στη σκηνή του εμπορικού θεάτρου (1945-1949)


Παρασκευάς Μουρατίδης
Abstract
Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.