Τρεις ανέκδοτες επιστολές του διδασκάλου της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Λάμπρου Φωτιάδη προς τους Παναγιώτη Κοδρικά και Σαμουήλ Γεωργιάδη Κουβελάνο


Published: May 20, 2022
Βασιλική Χ. Τζώγα
Abstract

Ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης συνιστούν τρεις ανέκδοτες επιστολές του επιφανούς διδασκάλου της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Λάμπρου Φωτιάδη προερχόμενες από τον κώδικα 2390 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και με παραλήπτες τους Παναγιώτη Κοδρικά και Σαμουήλ Γεωργιάδη Κουβελάνο. Η έκδοση των επιστολών του Φωτιάδη πλαισιώνεται από πληροφορίες και για το εξαιρετικά σημαντικό corpus των επιστολικών του κειμένων που παραδίδει ο ογκώδης αθηναϊκός κώδικας 2390. Επίσης η συμβολή της ανά χείρας μελέτης έγκειται και στην ανάδειξη νέων ιστορικών τεκμηρίων που εμπλουτίζουν τη διαδικασία βιογράφησης του Φωτιάδη εντάσσοντας παράλληλα αυτόν στο ιδιότυπο πνευματικό κλίμα που δημιουργείται με την εισδοχή των νεωτερικών ιδεών του Διαφωτισμού στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.