Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία


Published: May 20, 2022
Ειρήνη Δ. Βρεττού
Abstract


Με την παρούσα μελέτη επιχειρούμε να διερευνήσουμε την προέλευση του σώματος των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο καθώς και να υπογραμμίσουμε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που το καθιστούσαν μοναδικό ανάμεσα στα υπόλοιπα σώματα του βενετικού στρατού. Οι δραγόνοι έλαβαν μέρος σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και η παρουσία τους στη βραχύβια αυτή νέα κτήση συνεχίστηκε αδιατάρακτη σε ολόκληρη τη διάρκεια της Β΄ Βενετοκρατίας. Στα αρχειακά τεκμήρια που αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο, ο όρος “dragoni” χρησιμοποιείται παράλληλα με τους όρους «cavalleria» και «cavalleria dragona» στις περιπτώσεις εκείνες όπου γίνεται αναφορά στα σώματα των έφιππων πολεμιστών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικού πολέμου πολέμου. Ακόμα και στη γενική βιβλιογραφία, όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα σώματα των δραγόνων ταυτίζονται κατά κάποιο τρόπο με εκείνα που ανήκαν στο βενετικό ιππικό ή έστω στην κατηγορία του ελαφρού ιππικού. Ωστόσο, το ειδικό αυτό σώμα, αν και έφιππο, είχε ξεχωριστή λειτουργία και σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε μέρος της στρατιωτικής παράδοσης της Βενετίας· η παρουσία δραγόνων και η χρησιμοποίησή τους από τη Γαληνοτάτη σε κάποιες από τις κτήσεις της στα Βαλκάνια και την ελληνόφωνη Ανατολή αποτέλεσε εξαίρεση ή έστω καινοτομία στη βενετική ιστορία.Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.