Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764)


Published: May 20, 2022
Δημήτριος Θ. Βαχαβιώλος
Abstract

Στην παρούσα εργασία εκδίδεται και σχολιάζεται ένα τελείως άγνωστο μέχρι σήμερα πατριαρχικό έγγραφο που εκδόθηκε από τον πατριάρχη Σαμουήλ Α΄ Χαντζερή κατά τη διάρκεια της α΄ πατριαρχίας του (1763-1768) υπέρ της μικρής και εν πολλοίς άγνωστης Μονής Κούμπαρη που βρίσκεται στη ράχη ενός από τους πρόβουνους του νοτιοανατολικού Ταϋγέτου. Πρόκειται για την πατριαρχική και συνοδική απόφαση ανανέωσης του σταυροπηγιακού καθεστώτος της μικρής μονής που είχε εκδοθεί επί των ημερών του πατριάρχη Τιμοθέου Β΄ (1612-1620). Το πατριαρχικό έγγραφο δεν ανανεώνει όμως μόνο τη σταυροπηγιακή αξία της μονής,  αλλά επιπλέον επιχειρεί να καθιερώσει, ίσως εν τέλει αναποτελεσματικά, συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας του σταυροπηγιακού του καθεστώτος από τις επιβουλές τοπικών παραγόντων. 

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.