Εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΚΝΕ


Δημοσιευμένα: Aug 26, 2013
Περίληψη
Εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΚΝΕ, σ. 42-51. Συνέδριο: International and Interdisciplinary workshop. The Imperial Center in Ottoman Greek Personal memoirs, 19th-20th centuries., σ. 43. Συνέδριο: Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης έως σήμερα, σ. 44-46. Ημερίδα - Έκθεση: Giuseppe Gerola: Αρχαιολογικές διαδρομές από το Αιγαίο στη Ραβέννα, σ. 47. Ημερίδα: Διασταυρώσεις ελληνικής και σερβικής ιστορίας, σ. 48-49. Έκθεση φωτογραφιών και ιστορικών τεκμηρίων: Μεθοριακοί σταθμοί στην καρδιά της Ελλάδας (1881, 1897, 1912), σ. 50. Ημερίδα: Παρουσίαση ιστορικής και επιτόπιας έρευνας, σ. 51.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κατάλογοι
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.