Πληροφορίες για Αναγνώστες

Συνιστούμε στους αναγνώστες να εγγραφούν στην υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με τη δημοσίευση νέων τευχών του περιοδικού αυτού. Χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο Εγγραφείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του περιοδικού. Με την εγγραφή του, ο αναγνώστης λαμβάνει ηλεκτρονικά τον Πίνακα Περιεχομένων για κάθε νέο τεύχος του περιοδικού. Επίσης, η λίστα των εγγεγραμένων χρηστών επιτρέπει στο περιοδικό να υποστηρίξει ότι έχει ορισμένα επίπεδα αναγνωσιμότητας. Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού για την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βεβαιώνει τους αναγνώστες ότι τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.