| More
Αναζήτηση

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 20 Ανέκδοτα έγγραφα και άγνωστα στοιχεία για κλεφταρματολούς και για την Επανάσταση (1821-1822) στη Μακεδονία και ιδιαίτερα στον Όλυμπο Περίληψη  PDF
Γιώργος Χ. Χιονίδης
 
Τόμ. 20 Ο επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος και η Επανάσταση του 1878: τα ανέκδοτα απομνημονεύματα του Περίληψη  PDF
Ευάγγελος Κωφός
 
Τόμ. 24 Οι ανέκδοτες αναμνήσεις του Γιώτη (Παναγιώτη) Ναούμ για τους Βλάχους της Ηπείρου και της Μακεδονίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και για την επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία Περίληψη  PDF
Γιώργος Χ. Χιονίδης
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα Οι πολεμικοί άντρες της Μακεδονίας κατα την προεπαναστατικήν περίοδον: Αρματολοί, κλέφτες και πειραταί Περίληψη  PDF
Ι. Κ. Βασδραβέλλης
 
Τόμ. 27 Βασικά χαρακτηριστικά των απελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων της Μακεδονίας από τη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 ως την απελευθέρωση της Περίληψη  PDF
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 33 Ενθυμήσεις λειτουργικών βιβλίων ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Σκοτίνας Περίληψη  PDF
Βασίλειος Κουκουσάς
 
Τόμ. 11 Στεφάνου Ι. Παπαδοπούλου, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία Περίληψη  PDF
Ιωαν. Σωτ. Νοτάρης
 
Τόμ. 6 Μακεδονικά σύμμεικτα: 1. μια "ενθύμηση" του 1784 από τη μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους Περίληψη  PDF
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα I. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821 Περίληψη  PDF
Ζ. Ν. Τσιρπανλής
 
Τόμ. 28 Νέες ειδήσεις για τις επαναστάσεις του 1821-1829 και 1854 στη Μακεδονία Περίληψη  PDF
Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 29 Οι θέσεις του Καποδίστρια για την ενσωμάτωση της περιοχής του Ολύμπου στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος Περίληψη  PDF
Αννίτα Ν. Πρασσά
 
Τόμ. 1 Το Κάστρο του Πλαταμώνα Περίληψη  PDF
Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 16 Μια ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου για την εκπαίδευση στον καζά Κατερίνης κατά το 1906 Περίληψη  PDF
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 20 Δεκατέσσερα έγγραφα των αγωνιστών Νικολάου-Ολυμπίου Περίληψη  PDF
Κώστας Β. Σπανός
 
Τόμ. 15 Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822. (Μετά ανεκδότων εγγράφων και νέων στοιχείων περί των Λαζαίων και του Διαμαντή Νικολάου-Ολυμπίου) Περίληψη  PDF
Γεώργιος Α. Σιορόκας
 
Τόμ. 29 Ιστορικές καταγραφές της πριγκίπισσας Dora d' Istria στα 1863 για τη Μακεδονία και την επανάσταση της στα 1821 Περίληψη  PDF
Αποστ. Ε. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 22 Νέες ειδήσεις για τους κλεφταρματολούς του Ολύμπου και των Χασίων τον Μάϊο του 1808 Περίληψη  PDF
Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 31 Δέκα έγγραφα των Ολυμπίων αγωνιστών Αναγνώστη και Μιχάλη Πιτσάβα Περίληψη  PDF
Κώστας Σπανός
 
Τόμ. 1 Βιβλιοκρισίαι του κ. Γιάννη Αργ. Τόζη Περίληψη  PDF
Γιάννης Αργ. Τόζης
 
Τόμ. 19 Η εξόντωση των Αλβανών μισθοφόρων της πύλης στο μοναστήρι (μέσα 1830), η καταδίωξη των τελευταίων Μακεδόνων κλεφταρματολών (1830-1834) και η εξάλειψη του θεσμού τους Περίληψη  PDF
Αποστ. Ε. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 21 Η οικογένεια Γκαρπολά και η πρώτη ελληνική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Περίληψη  PDF
Παναγιώτης Γ. Κόκκας
 
Τόμ. 23 Το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου Σφίνιτζας Περίληψη  PDF
Απόστολος Αθ. Γλαβίνας
 
Τόμ. 1 Νικολάου Κ. Κασομούλη, Αγωνιστού του Εικοσιένα, Μακεδόνος, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Εισαγωγή και σημειώσεις υπό ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Τόμ. Α' Αθήναι 1939. Σελ. οξ'+464 . Περίληψη  PDF
Ι. Κ. Βασδραβέλλης
 
Τόμ. 35 Η οικογένεια Δουμπιώτη. Περίληψη  PDF (English)
Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα
 
Τόμ. 8 Ο φιλικός χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ο Ιβηρίτης και η ανέκδοτος αυτού αλληλογραφία Περίληψη  PDF
Αθανάσιος Γρ. Γερομιχαλός
 
Τόμ. 10 Ευαγγέλου Κωφού, Η επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878. Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής επισκοπήσεως Περίληψη  PDF
Γεώργιος Ι. Κιουτούτσκας
 
Τόμ. 21 Νέα στοιχεία για τη χρονολόγηση του "Χαλασμού" της Νάουσας και των μοναστηριών στα 1822 Περίληψη  PDF
Γιώργος Χ. Χιονίδης
 
Τόμ. 21 25 ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχωρινού αγωνιστή του 1821 Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου Περίληψη  PDF
Κώστας Β. Σπανός
 
Τόμ. 15 Κωνσταντίνου Απ. Βακαλοπούλου, Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία άναφερόμενα στη Μακεδονία πριν και μετά το 1821 Περίληψη  PDF
Γεώργιος Α. Σιορόκας
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα Νέα στοιχεία για την απήχηση των απελευθερωτικών αγώνων των Σέρβων στους Έλληνες και για τη συμμετοχή τους σ' αυτούς Περίληψη  PDF
Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 11 Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν Περίληψη  PDF
Γιάννης Τσάρας
 
Τόμ. 31 Η σημερινή κατάσταση της κουτσοβλαχικής γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο: (ιστορική, εθνολογική, κοινωνική και γλωσσολογική διάσταση) Περίληψη  PDF
Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας
 
Τόμ. 14 Έγγραφα της ιστορίας της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν: Α' συλλογή πρώτη Περίληψη  PDF
Γεώργιος Χ. Χιονίδης
 
Τόμ. 31 Ο εκ Σκοτίνης Πιερίας πατριάρχης Αλεξανδρείας Καλλίνικος (1800-1889) Περίληψη  PDF
Βασίλειος Κουκούσας
 
Τόμ. 29 Ο νεομάρτυρας μοναχός Τιμόθεος από τη Βέροια Περίληψη  PDF
Απόστολος Αθ. Γλαβίνας
 
Τόμ. 2 Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832. Εκδ. δευτέρα. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική βιβλιοθήκη αριθ. 10]. Θεσσαλονίκη, 1950. 8ο σ. ιβ' + 346. Περίληψη  PDF
Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 23 Βασίλη Δημητριάδη, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, 1430-1912 Περίληψη  PDF
Γ. Θ.
 
Τόμ. 7: Εις μνήμην Αλέξανδρου Λέτσα Αρχείον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. Ανέκδοτα έγγραφα για την επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία. Εισαγωγή και επιμέλεια Ιωάννου Σωτ. Νοτάρη Περίληψη  PDF
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 20 Ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείο του συνοικισμού των Μακεδόνων "Νέα Πέλλα" Αταλάντης Περίληψη  PDF
Γρηγόριος Βέλκος
 
Τόμ. 9 Αποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833) Περίληψη  PDF
Ι. Κ. Χασιώτης
 
Τόμ. 26: Αφιερούται εις την μνήμην Χρίστου Ευαγγ. Λαμπρινού, Αθανασίου Ιω. Κωνσταντινίδου Το κτηματολόγιο και η βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω: Χειρόγραφα και παλαίτυπα της Πιερίας Περίληψη  PDF
Θανάσης Παπαζώτος
 
Τόμ. 19 Ανέκδοτο μητρώο των μαχητών του Μακεδονικού Αγώνα Περίληψη  PDF
Κωνστ. Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 16 Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης 1796-1840: (σύμφωνα με ανέκδοτες εκθέσεις Ευρωπαίων προξένων) Περίληψη  PDF
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 2 Ιωάν. Παηασταύρου, Συμβολή τής βορείου Ελλάδος εις τον αρχαίον ελληνικόν πολιτισμόν. [ Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εθνική βιβλιοθήκη αρ. 3]. Θεσσαλονίκη, 1946. 8ο σ 27.  PDF
Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 2 Ιωάννου Παπασταύρου, Οο αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί της εθνικής των Ελλήνων ενώσεως. Θεσσαλονίκη, 1945. 8° σ. 19. Περίληψη  PDF
Απ. Βακαλόπουλος
 
Τόμ. 35 Η περιοδεία του Μητροπολίτου Βεροίας Δανιήλ (1769-1799;) στα χωριά της επαρχίας Βεροίας, κατά ανέκδοτο κώδικα της ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. ATHANASIOS G. VOUDOURIS, The Tour of Metropolitan of Veria Daniel (1769-1799;) at the vill Περίληψη  PDF (English)
Αθανάσιος Γ. Βουδούρης
 
Τόμ. 22 Αρχιερείς Κασσάνδρειας Περίληψη  PDF
Απόστολος Αθ. Γλαβίνας
 
Τόμ. 23 Πέντε ανέκδοτα έγγραφα του ολυμπίου αγωνιστή του '21 Παντελή Δημητρίου Περίληψη  PDF
Κώστας Σπανός
 
Τόμ. 14 Μακεδονικά στο βιβλίο του Δημόσιου Μνήμονος Σκοπέλου, του έτους 1831 Περίληψη  PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 16 Ο Πέτρος Παπαγεωργίου και οι απαρχές της λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη Περίληψη  PDF
Χαράλαμπος Μπακιρτζής
 
Τόμ. 14 Και πάλι για τον Ιωάννη Κωττούνιο Περίληψη  PDF
Ιω. Ε. Καραθανάσης
 
Τόμ. 20 Siegrid Düll, Die Götterkulte Nordmakedoniens in römischen Zeit. Eine kultische und typologische Untersuchung anhand epigraphischer, numismatischer und archäologischer Denkmäller Περίληψη  PDF
Φ. Μ. Πέτσας
 
Τόμ. 20 Παγκαρπία Μακεδονικής Γης. Μελέτες Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου Περίληψη  PDF
Γ. Ι. Θεοχαρίδης
 
Τόμ. 34 Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, Ο Νέος Ελληνισμός στην Έδεσσα (Βοδενά) του πρώτου μισού ΙΘ' αιώνα. Συμβολή στην ιστορία της Έδεσσας του ΙΘ' αιώνα Περίληψη  PDF
Αθ. Ε. Καραθανάσης
 
1 - 54 από 54 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.