| More
Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

1. Χαρακτηριστικά των εργασιών που κατατίθενται προς δημοσίευση

Τίτλος: στα Ελληνικά και Αγγλικά, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold, επικεντρωμένο στο μέσον 

Summary: στα Αγγλικά 2-3 σελίδες, (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Περίληψη: περίπου 200 λέξεις, (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Λέξεις / έννοιες κλειδιά: όχι πάνω από 8 (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Τίτλοι ενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold)

Τίτλοι υποενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold)

Κυρίως κείμενο: (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)
Μονό διάστιχο

Πίνακες – σχήματα: ενταγμένα στη ροή του κειμένου

Κεφαλίδες, υποσέλιδα: να μην υπάρχουν

Αριθμοί σελίδων: 8 – 18

Αρίθμηση: κάτω δεξιά

Βιβλιογραφικές αναφορές και σημειώσεις: παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10)

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Σύστημα ΑΡΑ

2. Διαδικασία υποβολής

Α. Εγγραφή στο περιοδικό ως συγγραφέας

Για τη δικτυακή υποβολή άρθρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο περιοδικό ως συγγραφέας.

Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας». Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 1. Όνομα
 2. Επίθετο
 3. Email
 4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα (ιδιότητα; Ίδρυμα; Τμήμα. Τα πεδία χωρίζονται με ερωτηματικό μεταξύ τους, λ.χ. Μεταδιδακτορικός Φοιτητής; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη; Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)
 5. ORCID ID: Το ORCID IDείναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο www.orcid.org με μία απλή εγγραφή.
 6. Χώρα

Το όνομα και επώνυμο του συγγραφέα εισάγονται μόνο σε μία γλώσσα, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τη γλώσσα συγγραφής του άρθρου που θα υποβάλετε. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται στο πεδίο ‘φόρμα γλώσσας’. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αποδώσετε το όνομα ή/και το επίθετό σας σε παρένθεση σε άλλη γλώσσα (λ.χ. για ένα άρθρο που υποβάλλεται στην ελληνική, στο πεδίο «όνομα» συμπληρώνετε: Βασίλειος (Vasileios), και στο «επίθετο»: Γραμμενίδης (Grammenidis).

Τα υπόλοιπα στοιχεία αποδίδονται σε δύο γλώσσες. Συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία στη γλώσσα του άρθρου που θα υποβάλετε, επιλέξτε ‘υποβολή’, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη γλώσσα, μέσω της ίδιας λειτουργίας, αποθηκεύοντας τις αλλαγές στο τέλος. 

Η απόδοση των στοιχείων στα αγγλικά είναι υποχρεωτική. Η ανωτέρω διαδικασία απόδοσης σε άλλη γλώσσα στο σύστημα OJS ισχύει και για την υποβολή των μεταδεδομένων των άρθρων (λεπτομέρειες στη συνέχεια).

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι ως αναγνώστες και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Β. Υποβολή του άρθρου

Έχοντας εγγραφεί, από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα):

 1. Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (άρθρα, βιβλιοκρισίες, κριτικά σημειώματα κτλ.).
 2. Επιλέγετε τη  γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
 3. Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
 4. Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν (φωτογραφίες, γραφήματα, κτλ.), αν υπάρχουν.
 5. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου, πρώτα στη γλώσσα του άρθρου και μετά στη δεύτερη γλώσσα (μεταδεδομένα συγγραφέα/φέων -όπως περιγράφονται ανωτέρω- και μεταδεδομένα άρθρου). Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:Τίτλος, Περίληψη, Λέξεις-κλειδιά (εισάγονται στην ενότητα ‘ευρετηρίαση’, υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό), Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, fr για γαλλικά, en για αγγλικά), Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APA ή ΜLA, ανεξάρτητα από το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο κείμενο.

Συνιστούμε τη συμπλήρωση όσο περισσότερων πεδίων γίνεται στην Ευρετηρίαση, πλην των υποχρεωτικών λέξεων-κλειδιών και της γλώσσας. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο.

Mεταδεδομένα OpenAIRE Εφόσον η εργασία σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης του έργου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνετε το πεδίο αυτό υποχρεωτικά με τον αριθμό συμβολαίου (grant agreement number). Αυτό θα επιτρέψει να είναι διαθέσιμη η δημοσίευση στο ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης www.openaire.eu, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ)

Οργανισμοί Υποστήριξης Συνιστούμε τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, εφόσον το άρθρο είναι αποτέλεσμα ειδικής επιχορήγησης, ευρωπαϊκού έργου ή ιδιώτη χρηματοδότη έρευνας (λχ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ίδρυμα Λάτση).

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί εκ των προτέρων, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση.
 2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word.
 3. Όταν είναι διαθέσιμα, παρέχονται τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online.
 4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
 5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό διατίθενται με άδεια Creative Commons 4.0 και σύμφωνα με την άδεια μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στο/στη συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με δικαίωμα τροποποίησης μόνον με παρόμοια διανομή (αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο).

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.