| More
Πρόσκληση για συγγραφή άρθρων σε ειδικό τεύχος

Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρόσκληση για συγγραφή άρθρων σε ειδικό τεύχος

Το διεθνές περιοδικό «ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – το περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό να καταθέσει άρθρα προς κρίση και δημοσίευση για το ειδικό τεύχος με θέμα: «Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών σεναρίων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

Πληροφορίες- Προδιαγραφές των κειμένων: http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/index

Σκεπτικό του ειδικού τεύχους
Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια είναι σύνθετα αντικείμενα τα οποία εστιάζονται κυρίως σε έννοιες. Έχουν ένα «ευρύ» χαρακτήρα καθώς η κυρίαρχη λογική τους είναι η λογική της υπό διδασκαλία έννοιας. Σε μια τέτοια διδασκαλία μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι διδακτικοί πόροι, όπως π.χ. περισσότερα του ενός λογισμικά, σημειώσεις, ιστοσελίδες, όργανα για να επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει το σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, τη μέθοδο, τα εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες καθώς και το πλάνο εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ανάπτυξη της ικανότητας από μέρους του εκπαιδευτικού να προσαρμόζει υπάρχοντα ή να δημιουργεί νέα εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια και δραστηριότητες με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να καλύπτει τις πραγματικές διδακτικές του ανάγκες.
Το ειδικό αυτό τεύχος του περιοδικού εστιάζει στις φυσικές επιστήμες όπου το ψηφιακό υλικό αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αναπαράσταση διαδικασιών του μικρόκοσμου ή τη δημιουργία μοντέλων. Η χρήση εικονικών διαδραστικών εργαστηριακών διατάξεων επιτρέπει την επιλεκτική εναλλαγή παραμέτρων με έλεγχο των αποτελεσμάτων αλλά και την παρακολούθηση πειραματικών διαδικασιών που είναι δύσκολο να υλοποιηθούν στην τάξη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση των ψηφιακών σεναρίων στη σύγχρονη τάξη των φυσικών επιστημών όπου ο μαθητής αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ερευνά, πειραματίζεται, ανταλλάσσει γνώμες με τους συμμαθητές του, συζητά πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, δοκιμάζει ιδέες, ελέγχει τα συμπεράσματά του και τα τεκμηριώνει προσπαθώντας να αποδείξει την ορθότητά τους.
Αφετηρία για το ειδικό αυτό τεύχος αποτέλεσε η παρουσίαση του εργαστήριου με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες και ψηφιακά σενάρια: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΙΣΩΠΟΣ» στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ICODL 2017, Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 2017. Η πλατφόρμα «Αίσωπος» (ή A.E.S.O.P – Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές προδιαγραφές και μπορεί να αναζητηθεί στον δικτυακό κόμβο http://aesop.iep.edu.gr του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 
Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας, το οποίο θα κριθεί ανώνυμα για δημοσίευση στο περιοδικό «ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» έως τις 30 Απριλίου 2018. 
Το κείμενο πρέπει να είναι σχετικό με τη θεματολογία του ειδικού τεύχους «Σχεδιασμός και αξιοποίηση των ψηφιακών σεναρίων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».
Στην ιστοσελίδα του περιοδικού μπορείτε να αναζητήσετε τις αναλυτικές οδηγίες για τη μορφοποίηση των κειμένων σας. Το κείμενό σας μπορείτε να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkalogian@edc.uoc.gr (Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Οι Επιμελητές του Ειδικού Τεύχους
Γεώργιος Καλκάνης, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μιχαήλ Καλογιαννάκης,, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση» 
Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής ΕΑΠ
Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου, ΣΕΠ ΕΑΠ
Αντωνία-Μαρία (Τόνια) Χαρτοφύλακα, ΣΕΠ ΕΑΠ 
Μαρία Νιάρη, Υποψήφια Διδάκτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΕΑΠ