open, digital, online, education, distance education

Διδάσκοντας γεωγραφικές συντεταγμένες μέσα από το σκάκι. Εκπαιδευτικό σενάριο της πλατφόρμας e-lios. Teaching geographic coordinates through chess. Educational scenario under the E-Lios platform abilities.


Δημοσιευμένα: Oct 7, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικό σενάριo σκάκι γεωγραφικές συντεταγμένες διερευνητική μάθηση μετασχηματίζουσα μάθηση πλατφόρμα e-lios
Ioannis S Chiotelis
https://orcid.org/0000-0002-6751-4458
Δέσποινα Πλώτα
Παρασκευή Πούλου
Περίληψη

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας των γεωγραφικών συντεταγμένων μέσα από ένα παιχνίδι σκάκι. Για να το πετύχουμε αυτό ακολουθούμε τους βασικούς άξονες της Διερευνητικής Μάθησης, της ομαδοσυνεργατικότητας αλλά και της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, ανακαλώντας προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και θέτοντάς τους νέες μαθησιακές προκλήσεις. Η πλατφόρμα E-lios παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο όπου ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει κατάλληλα βήματα ενός οδηγού πλοήγησης και να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σενάριο ενσωματώνοντας ταυτόχρονα προσωπικές εμπειρίες μαθητών, καθηγητών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. αναπτύσσοντας έτσι σενάρια βασισμένα και στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Ο Εκπαιδευτικός καλείται να συμπληρώσει τα αντίστοιχα «κελιά» που ακολουθούν τα βήματα της Διερευνητικής μάθησης, ενώ στο τέλος, το εκπαιδευτικό σενάριο εμφανίζεται ολοκληρωμένο, έτοιμο προς διδασκαλία. Προτείνουμε λοιπον τη διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου των γεωγραφικών συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) στηριζόμενοι στα βήματα που πραγματοποιούμε με τα πιόνια του σκάκι πάνω σε μια σκακιέρα. Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο ενσωματώνει προσωπικές εμπειρίες από παιχνίδι σκάκι, μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με τις συντεταγμένες στο επίπεδο και βιωματική μάθηση. Τέλος, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της μάθησης μέσα από το παιχνίδι, αλλά και την παιδαγωγική αξία μιας δομημένης αλληλουχίας βημάτων εκπαιδευτικού σεναρίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alexey W. Root. (2010). People, places, checkmates: teaching social studies with chess.
Dewey, J. (1980). Art as Experience. USA: The Penguin Group (1934).
Frank Ho & Amanda. (2009). Ho Math And Chess Teaching Research. Available from : http://www.mathandchess.com/http://educacion-holistica.org/notepad/documentos/Ajedrez/People%2C%20Places%2C%20Checkmates.PDF
Mezirow, J. (2009). Μια επισκόπηση της Μετασχηματίζουσας μάθησης. Στο K. Illeris (επιμ.) Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. 16 Θεωρίες μάθησης… με τα λόγια των δημιουργών τους. Αθήνα: Μεταίχμιο
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art. Los Angeles: J. Paul Getty Museum
Vygotsky, L. (1993), Σκέψη και γλώσσα, μτφ Αντζελίνα Ρόδη, Αθήνα: Γνώση
Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄και Β΄ Γυμνασίου
Γιαννακοπούλου Ελένη (2003), Σχεδιασμός Διδακτικής ενότητας. Στο Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης Τόμος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 7. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 55-81
Δεδούλη, Μ. (2002) «Βιωματική Μάθηση- Δυνατότητες αξιοποίησης της στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 6 (σ.145-159), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
.
Εκπαιδευτικό Υλικό από το σεμινάριο: Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση. ΠΕΚ Πάτρας, Ιούνιος 2017, http://blogs.sch.gr/pdedellad/τεκπε/σκάκι-παιδαγωγική-αξία
Ζυγουρίτσας, Ν. (2008). «Το παιχνίδι στη μάθηση». Αναδυόμενα περιβάλλοντα για την παραγωγή μορφωτικού υλικού. Ενότητα 5. Ανακτήθηκε στις 20-06-2017 από: http://www.innovation.edu.gr/wp-content/uploads/2013/11/%CE%A4%CE%BF-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B73.pdf
Κόκκος, Α. και συνεργάτες, (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Εκδόσεις Μεταίχμιο
Κόκκος, Α., (2011). Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Οδηγός Μελέτης για τη Θ.Ε. ΕΚΕ52. Πάτρα,:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Κόκκος, Α., Η Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. (https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31192)
Κουλαουζίδης, Γ. (2015). Αισθητική εμπειρία και μετασχηματισμός ή προσπαθώντας να συνδέσουμε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, τεύχος 35, σελ.4-15.
Λιντζέρης, Π. (2007). Η σημασία του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου στη θεωρία του Jack Mezirow για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Έκδοση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Μανουσάκη, Χ. (2004): Παιχνίδι και Ψυχοσυναισθηματική. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://enallaktikidrasi.com/2014/09/paixnidi-kai-psychosynaisthimatiki-anaptyksi/
Μέγα, Γ. (2011). Η Τέχνη στο Σχολικό Σύστημα ως Στοχαστική Διεργασία. Στο: Α. Κόκκος και συνεργάτες. Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες. (σελ. 21-67), εκδ Μεταίχμιο. Αθήνα.
Ντίρλης Νίκος, Αθανασίου Μαρία. Οι πρώτες μου σκακιστικές περιπέτειες: (2014)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών.(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ), ΦΕΚ 303Β/13-03-2003. Αθήνα.
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων (2013). Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα. Ανακτήθηκε από http://www.edulll.gr/?page_id=7, στις 30/05/2017.