open, digital, online, education

Εφαρμογή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για το Γυμνάσιο από την πλατφόρμα Αίσωπος


Δημοσιευμένα: Nov 26, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Αίσωπος ψηφιακά διδακτικά σενάρια βιολογία γεωγραφία γεωλογία γυμνάσιο παρανοήσεις
Μαρίνα Πανδή
Παναγιώτης Στασινάκης
https://orcid.org/0000-0002-3396-6464
Περίληψη
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε διαφορετικά ψηφιακά σενάρια της πλατφόρμας «Αίσωπος», για να μελετήσουμε την εφαρμογή τους στη διδακτική πρακτική. Θέλαμε να διερευνήσουμε αν είναι αρκετοί οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να υλοποιηθούν τα επιλεγμένα σενάρια, και αν μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στο σχολικό πλαίσιο. Επίσης επιδιώκαμε να εισάγουμε στη διδασκαλία μας ένα διαφορετικό τρόπο διδακτικής προσέγγισης, που να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά  και γιατί διέθεταν οργανωμένο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό. Χρησιμοποιήσαμε τα σενάρια στα μαθήματα Βιολογία, και Γεωγραφία στην Α’ τάξη και Βιολογία στην Β’ και στη  Γ’  τάξη. Οι διαπιστώσεις μας ήταν ότι συχνά η δυναμική της τάξης ανατρέπει ακόμα και τα πιο οργανωμένα σχέδια μαθήματος. Η δομή και οργάνωση των ψηφιακών σεναρίων μας επέτρεψαν να κάνουμε προσαρμογές ανάλογα με το χρόνο, και το έμψυχο υλικό της τάξης. Ο τρόπος δουλειάς των μαθητών, και ειδικότερα η ομαδοσυνεργατική ενίσχυσε θετικά το κλίμα της τάξης και συνετέλεσε στη διόρθωση λαθών στη διδασκαλία και την κατανόηση. Παράλληλα μας δόθηκε η δυνατότητα να αναδείξουμε και να διαχειριστούμε παρανοήσεις των μαθητών, ώστε να κάνουμε αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Από την πλευρά της χρήσης των διαθέσιμων  πόρων, σε κάποιες περιπτώσεις εγκατάστασης  λογισμικού, αντιμετωπίσαμε πρόβλημα, ενώ εκτιμούμε ότι πριν την χρήση κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας για πρώτη φορά, θα πρέπει να υπάρχουν οδηγίες. Τέλος ως προς του πόρους θεωρούμε πως τα σενάρια, εύκολα μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία., γιατί σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες διαθέτουν τέτοια βασική υποδομή.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Agostinho, S. (2006). The use of visual learning design representation to document and communicate teaching ideas. In Proceedings of ASCILTE 2006, Sydney.
Conole, G. (2012). Designing for Learning in an Open World, Berlin: Springer.
Dimitriadis, Y., & Goodyear, P. (2013). Forward-oriented design for learning: illustrating the approach. Research in Learning Technology, doi:10.3402/rlt.v21i0.20290, Τελευταία πρόσβαση 26 Απριλίου 2018.
Mor, Y., & Craft, B. (2012). Learning Design: reflections on a snapshot of the current landscape. Research in Learning Technology, 20, doi:10.3402/rlt.v20i0.19196, Τελευταία πρόσβαση 26 Απριλίου 2018.
Prieto, L., Dimitriadis, Y., Craft, B., Derntl, M., Émin, V., Katsamani, M., Laurillard, D., Masterman, E., Retalis, S., & Villasclaras, E. (2013). Learning design rashomon II: Exploring one lesson through multiple tools. Research in Learning Technology Supplement 2013, 21, 20057.
Psycharis, S. (2018). STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science, Computational STEAM Pedagogy (CSP), Scientific Culture Culture, 4(2), 51-72.
Stasinakis, P., & Athanasiou, K. (2016) Investigating Greek Biology Teachers’ attitudes towards Evolution Teaching with respect to their Pedagogical Content Knowledge: suggestions for their Professional Development. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1605-1617.
Stasinakis, P. K., & Kalogiannakis, M. (2017). Analysis of a Moodle-based training program about the Pedagogical Content Knowledge of Evolution Theory and Natural Selection, World Journal of Education, 7(1), 14-32,
Αθανασίου, Κ. (2015). Διδακτική της Βιολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4794
Γραμμένος, Ν. (2016). Αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία Web στη διδακτική πράξη. Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων στην πλατφόρμα «Αίσωπος». Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας Και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη», Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016.
Ζόγκζα, Β. (2007). Η βιολογική γνώση στη παιδική ηλικία: Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κεραμάρης, Κ. (2012). Διδακτικό Σενάριο: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής, Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία. Κέντρο Εκπαιδευτικής Στήριξης Παλλήνης.
Κιμιωνής, Γ. (2009). Η προσέγγιση θεμάτων Γεωγραφίας-Γεωλογίας μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δυνατότητες και Προοπτικές. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ, Φλώρινα.
Κοσμόπουλος, Α. (1990). Το σχολείο πέθανε, ζήτω το σχολείο του προσώπου. Αθήνα: Γρηγόρης.
Λοντρίδου, Π. (2005). Διαηλικιακή μελέτη αντιλήψεων μαθητών για τον καιρό, το κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές. Σχεδιασμός και αξιολόγηση συνεργατικού τύπου διαθεματικής διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές της Α γυμνασίου. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μαυρικάκη, Ε., Γκούβρα, Μ., & Καμπούρη, Α. (2016α). Βιολογία Α Γυμνασίου. Αθήνα: Διόφαντος.
Μαυρικάκη, Ε., Γκούβρα, Μ., & Καμπούρη, Α. (2016β). Βιολογία Α Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών. Αθήνα: Διόφαντος.
Μαυρικάκη, Ε., Γκούβρα, Μ., & Καμπούρη, Α. (2016γ). Βιολογία Β-Γ Γυμνασίου. Διόφαντος, Αθήνα.
Παυλόπουλος, Κ. & Γαλάνη, Α. (2016). Γεωλογία, Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου. Διόφαντος, Αθήνα.
Στασινάκης, Π., & Μαυρικάκη, Ε. (2015). Οι νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών Λυκείου σχετικά µε τη δομή και την οργάνωση του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. Στο Δ. Ψύλλος, Α. Μολοχίδης & Μ. Καλλέρη (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες Καινοτομίες και Πρακτικές», Θεσσαλονίκη, ΕΝΕΦΕΤ, 8-10 Μαΐου 2015.