| More

Εναλλακτικές, ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο για μαθητές Λυκείου

Views: 425 Downloads: 254
Κυριακή Σφακιωτάκη (https://orcid.org/0000-0001-9683-164X)
Κυριακή Σφακιωτάκη

Περίληψη


Στο άρθρο γίνεται αρχικά προσπάθεια αποτύπωσης της ανάγκης εφαρμογής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές Λυκείου όσον αφορά στις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προτείνεται ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο το οποίο προέκυψε από τη συνειδητοποίηση της έλλειψης γνώσεων και αντιλήψεων των μαθητών Λυκείου, όσον αφορά στις μορφές αυτές της ενέργειας, τόσο από βιβλιογραφική έρευνα όσο και από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Κρήτης σε δείγμα 40 μαθητών της Β Λυκείου το διάστημα 2014-2015. Με βάση τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών αλλά και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο δείγμα των μαθητών, η οποία ανέδειξε τις γνωστικές τους ελλείψεις αλλά και τις λανθασμένες συχνά αντιλήψεις τους στον τομέα των πηγών ενέργειας, δημιουργήθηκε ένα διδακτικό σενάριο το οποίο περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόβλημα, τους διδακτικούς στόχους, τις φάσεις της εφαρμογής του, καθώς και ενδεικτικά φύλλα εργασίας.


Λέξεις κλειδιά


ψηφιακά διδακτικά σενάρια;ενέργεια;εναλλακτικές πηγές ενέργειας; ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αντωνίου, Π., Μαστρογιάννης, Ι., & Εμμανουηλίδου, Κ. (2010). Εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακών σεναρίων στη Φυσική Αγωγή 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» Ανακτήθηκε 2/4/2018 από http://4synthess2016.ekped.gr/wp-content/uploads/2016/04/vol4_204-324-347.pdf

Atenas, J., & Havemann, L. (2014). Questions of quality in repositories of open educational resources: a literature review. Research in Learning Technology, 22, Article 20889.

Bratina, T. (2018). Popularity of syllabus ropics as motivation for using ICT in education in Teacher education, Sustainability and Development P. Rabensteiner, O Holz & M.Michielsen (Eds) Zurich Retrieved 10/7/2018 from https://books.google.gr/books?id=EfdaDwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=implementatio n+of+didactic+scenarios&source=bl&ots=oikmOEYNL3&sig=OIcZ4famgxWNfXaJh1Ka1P1U F9E&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiyxMXSka7cAhXGHpoKHaZNDYk4ChDoAQhcMAY#v= onepage&q=implementation%20of%20didactic%20scenarios&f=false .

Creswell, J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση Αθήνα: Έλλην.

Δημητρακοπούλου, Α. (2010). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Δ.Ε), Πανεπιστήμιο Πατρών). Ανακτήθηκε από: http://www.nemertes.lis.upatras.gr/ispui/handle/10889/4176/1/%CE%94%CE%99% CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97 2010 % CE%91.pdf.

Δογούλη, Α. (2012). Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών του ΕΠΑΛ Φλώρινας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης. Διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.

Friman, H. (2017). New Trends in the Higher Education: Renewable Energy at the Faculty of electrical engineering International Conference – Alternative and Renewable Energy Quest, AREQ, 1-3 Spain. Retrieved 5/4/2018 from https://ac.els-cdn.com/S1876610217322026/1-s2.0S1876610217322026-main.pdf?_tid=fe44ad71-0292-4fec-b8fc 60843b4888c7&acdnat=1524598232_5ca65cba396d9e4469d760c277a4d859

Jolly, P.(2009). Research and Innovation in Physics Education: Transforming Classrooms, Teaching, and Student Learning at the Tertiary Level AIP Conference Proceedings 1119, 52); American Institute of Physics. Retrieved 1/4/2018from https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.3137908 Κόκκαλης, Σ., &

Τρίκκα, Μ. (2005). Βιώσιμη ανάπτυξη – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κόρινθος. Ανακτήθηκε 12 Δεκεμβρίου 2013 από: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/yliko/sppe1/sppe/PDFs/11241129_sppe.pdf

Κονιδάς, Δ. (2009). Αντιλήψεις μαθητών Β΄ Λυκείου σχετικά με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.

Κουτσουρή, Γ. (2008). Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου της Πάτρας σχετικά με το ενεργειακό πρόβλημα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ

McKenzie, A. (2013). Education can empower renewable energy University World News (256) Retrieved6/4/2018from http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130122095400406

Nash, S. S. (2005). Learning objects, learning object repositories, and learning theory: Preliminary best practices for online courses. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 1, 217-228. Retrieved 7/7/2018 from http://www.ijello.org/Volume1/v1p217-228Nash.pdf

Robson, C. ( 2010). Η έρευνα του πραγματικού. Αθήνα: Gutenberg

Salas, K., & Ellis, L. (2006). The development and implementation of learning objects in a higher education setting. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 2, 1-22.

Ράλλης, Δ. (2010). Διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων τελειοφοίτων μαθητών (ειδικότητας μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου) τεχνικών Λυκείων και σχολών (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) της Πάτρας σχετικά με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.

Σούλης, Φ. (2008). Το περιβάλλον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Διερεύνηση των στάσεων μαθητών Γυμνασίου της Ηλείας για το περιβάλλον τις ήπιες μορφές ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

Σπυροπούλου, Δ., Αναστασάκη, Α., Δεληγιάννη, Δ., Κούτρα, Χ., & Μπούρας, Σ. (2008). Τα καινοτόμα προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: λειτουργική διεισδυτικότητα και βιωσιμότητα. Ανακτήθηκε 29 Οκτωβρίου 2013 από: http://www.repository.edull.gr/edulll/handle/10795/109

Σταυρόπουλος, Π. (2017). Μελέτη Χρησιμότητας Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων με Μεθοδολογία STEM. Ανακτήθηκε 5/4/2018 από https://www.esos.gr/arthra/54266/meleti-hrisimotitaspsifiakon-didaktikon-senarion- me-methodologia-stem

Tetchueng, L., Garlatti, S., & Laube, S. (2008). A Context-Aware Learning System based on generic scenarios and the theory in didactic anthropology of knowledge. International Journal of Computer & Applications, 5(1), 71-87.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (2012).Σχεδιασμός και υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων. Ανακτήθηκε από: http://www.edu.klimaka.gr

Χαρμάνη, Μ. (2008). Διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών Γυμνασίου για το ενεργειακό Πρόβλημα, Διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.

Χατζηαγοράκη, Ε. (2011). Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας του γυμνασίου, Διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.

Zyadin, A., Puhakka, A., Halder, P., Ahponen,P., & Pelkonen.P. (2014).The relative importance of home school and traditional mass media sources in elevating youth energy awareness Applied Energy, 114(C), 409-416.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Κυριακή Σφακιωτάκη