open, digital, online, education, distance education

Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης».


Δημοσιευμένα: Dec 30, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Εξ Αποστασεως Εκπαίδευση Συνεργατική Δημιουργικότητα Διερευνητική Μάθηση
Παναγιώτης Αναστασιάδης
https://orcid.org/0000-0002-1347-2176
Περίληψη

Η επέλαση του νέου κορωνοϊού Covid-19 και οι επιπτώσεις της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τους πολίτες αλλά και τις οργανωμένες κοινωνίες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο κλήθηκαν  να σηκώσουν σε ελάχιστο χρόνο την ευθύνη της μετάβασης σε ένα νέο περιβάλλον υποστήριξης της μάθησης στο σπίτι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μια πρώτη καταγραφή των ενεργειών με βάση τις οποίες τα εκπαιδευτικά συστήματα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Στο δεύτερο μέρος, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που αναδύεται δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον υποστηρικτικό του ρόλο στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε, αλλά οφείλει να προετοιμάσει τη μετάβαση  «στο Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ένα σχέδιο τριών φάσεων προτείνεται προς αυτή την κατεύθυνσή.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar”. Studies in Philosophy of Science and Education, 1(1), 38-49.
Ali, A., & Smith, D. (2015). Comparing social isolation effects on students attrition in online versus face-to-face courses in computer literacy. Issues in Informing Science and Information Technology, 12, 11-20.
Anastasiades ,P. (2019). Social networks and e- learning methodologies for improving Lifelong Learning in the University of Crete. Book of Abstracts of the International Council for Distance Education (ICDE) / International Conference /11-13 February, Inland Norway University of Applied Science Lillehammer Norway.
Anastasiades, P. (2018). Learning & Social Network at the University of Crete [eLearning Lab]. In A. Volungeviciene & A. Szűcs (Eds.) Exploring the Micro, Meso and Macro. Navigating between dimensions in the digital learning landscape. EDEN 2018 Annual Conference, Genoa, Italy, 17-20 June 2018 (Conference Proceedings) (pp. 582-589). Genoa: EDEN.
Anastasiades, P. S., Filippousis, G., Karvunis, L., Siakas, S., Tomazinakis, A., Giza, P., & Mastoraki, H. (2010). Interactive Videoconferencing for collaborative learning at a distance in the school of 21st century: A case study in elementary schools in Greece. Computers & Education, 54(2), 321-339.
Anastasiades, P. (2009). Interactive Videoconferencing and Collaborative Distance Learning for Κ-12 Students and Teachers: Theory and Practice. NY: Nova Science Publishers, Inc.
Anastasiades, P. S. (2003). Distance learning in elementary schools in Cyprus: the evaluation methodology and results. Computers & Education, 40(1), 17-40.
Bazzaz, D. (2020, March 9). Dispatches from parents: Northshore School District’s first online-only day to prevent coronavirus spread. The Seattle Times. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://www.seattletimes.com/seattle-news/education/how-northshore-parents-handled-the-first-day-of-online-learning/
Camacho, A. C. L. F., Joaquim, F. L., de Menezes, H. F., & Sant’Anna, R. M. (2020). Tutoring in distance education in times of COVID-19: relevant guidelines. Research, Society and Development, 9(5), 1-12.
COVID-19 pandemic. (n.d.). In Wikipedia. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., & Glowatz, M. (2020). COVID-19: 20 Countries' Higher Education Intra-Period Digital Pedagogy Responses. Journal of Applied Teaching and Learning (JALT), 3(1), 1-20.
DG CONNECT. (2019). 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2nd-survey-schools-ict-education
Eurostat (2020). Στατιστικές δημόσιων οικονομικών. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government _finance_statistics/el
Eurostat 2020 (isoc_ci_in_h) και (isoc_ci_it_h).
Hayashi, A., Chen, C., Ryan, T., & Wu, J. (2020). The role of social presence and moderating role of computer self efficacy in predicting the continuance usage of e-learning systems. Journal of Information Systems Education, 15(2), 5.
Hrastinski, S. (2008). The potential of synchronous communication to enhance participation in online discussions: A case study of two e-learning courses. Information & Management, 45(7), 499-506.
Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media General Secretariat for Digital Policy (2016). National Digital Policy, 2016-2021. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://mindigital.gr/old/images/GENIKOI/RALIS/PDF/Digital_Strategy _2016_2021.pdf
Ministry of Education of the People’s Republic of China. (2020). Notice on Using Information to Support Education and Teaching during Epidemic Prevention and Control Period. Ανακτήθηκε 6 Μαρτίου, 2020, από http://www.moe.gov.cn/ srcsite/A16/s3342/202002/t20200214_421005.html
Moreno, J, & Gortazar, L. (2020). Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals. An analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID19 (Coronavirus) crisis response. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
Reich, J., Buttimer, C. J., Fang, A., Hillaire, G., Hirsch, K., Larke, L., … Slama, R. (2020, April 2). Remote Learning Guidance From State Education Agencies During the COVID-19 Pandemic: A First Look. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/1038/1
Reykdal, C. (2020). BULLETIN Nο. 016-20 Student Engagement And Support. Washington Office of Superintendent of Public Instruction. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/bulletinsmemos/ bulletins2020/COVID-19%20Guidance%20on%20Online%20Learning_Waivers _School%20Closures_as%20of%20March%206%202020.pdf
Takahama, E. (2020, March 4). Northshore School District closes all schools for coronavirus concerns: ‘We are no longer able to provide quality instruction.’ The Seattle Times. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://www.seattletimes.com/seattle-news/education/northshore-school-district-closes-all-schools-beginning-thursday-school-will-resume-online-monday/
Teachers’ Online Teaching Ability Improvement Training Resource Packages Are Being Released. (2020, February 22). Ανακτήθηκε από http://education.news.cn/2020-02/22/c_1210485797.htm
United States Department of Education, Office for Civil Rights, & Office of Special Education and Rehabilitative Services. (2020). Supplemental Fact Sheet Addressing the Risk of COVID-19 in Preschool, Elementary and Secondary Schools While Serving Children with Disabilities. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf
Wittich, C. M., Agrawal, A., Cook, D. A., Halvorsen, A. J., Mandrekar, J. N., Chaudhry, S., ... & Beckman, T. J. (2017). E-learning in graduate medical education: survey of residency program directors. BMC medical education, 17(1), 114.
Xia, J. (2020). Practical Exploration of School-Family Cooperative Education during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, China. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου, 2020, από https://papers.ssrn.com/sol3/ Papers.cfm?abstract_id=3555523
Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending Classes Without Stopping Learning: China’s Education Emergency Management Policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management, MDPI, Open Access Journal, vol. 13(3), 1-6.
Zhao, Nan & Zhou, Xinyi & Liu, Bo & Liu, Wei. (2020). Guiding Teaching Strategies with the Education Platform during the COVID-19 Epidemic: Taking Guiyang No. 1 Middle School Teaching Practice as an Example. Science Insights Education Frontiers, 5(2), 531-539.Αναστασιάδης, Π. (2020). Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Κοινωνική διάσταση. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”, Απρίλιος 2020. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://pekesexae2020.pdekritis.gr/anastasiadis/
Γεωργακόπουλος, Θ. (2016). Ακραία Φτώχεια Στην Ελλάδα - Μια Έρευνα. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://www.dianeosis.org/2016/06/ poverty_in_greece/
ΕΛΛΑΚ, 2020, Τι είναι το λογισμικό ανοικτού κώδικα: Μια εισαγωγή Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://ellak.gr/2015/09/ti-ine-to-logismiko-aniktou-kodika-mia-isagogi/
Λιοναράκης, Α. (2020). Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της ΕξΑΕ. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”, Απρίλιος 2020. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://pekesexae2020.pdekritis.gr/lionarakis/
Νικολαΐδης, Η. (2019). Τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης και οι Επιπτώσεις της Κρίσης. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://www.dianeosis.org/2019/12/oikonomika-ekpaidefsis/
Παπαδημητρίου, Σ. (2020). Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”, Απρίλιος 2020. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου 2020, από https://pekesexae2020.pdekritis.gr/papadimitriou/
Το ΕΑΠ Σήμερα (2020, Μάιος 19). Ανακτήθηκε από https://www.eap.gr/el/to-eap/leitourgia/to-eap-simera
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, 2020), https://auth.e-me.edu.gr/
Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας 2020) https://mathainoumestospiti.gov.gr/
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)