open, digital, online, education, distance education

H πρότερη ψηφιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως παράγοντας διευκόλυνσης της εφαρμογής της σύγχρονης τηλεκαπίδευσης κατά το β’ κύμα της πανδημίας COVID-19


Δημοσιευμένα: Mar 23, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Πανδημία Covid-19 Σχολείο Εκπαιδευτικοί Ψηφιακή κατάρτιση Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μαθήματα τηλεκπαίδευσης
Φώτης Σταχτέας
https://orcid.org/0000-0002-5034-4739
Περίληψη

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας Covid-19, συνδυάστηκε με την εκ νέου αναστολή λειτουργίας των σχολείων και την παροχή στους μαθητές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Θεωρείται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα έχουν ξεπεράσει την αρχική ανασφάλεια που επισύρει η εμπλοκή της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδακτικομαθησιακή διαδικασία, θα μπορέσουν ευκολότερα να αφιερωθούν στο κατεξοχήν παιδευτικό έργο και άρα να μεγιστοποιήσουν την προσφορά τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ανιχνεύσει εάν η πρότερη ψηφιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, επιδρά στη διευκόλυνση εφαρμογής της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η έρευνα διεξήχθη με ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Συγκεντρώθηκαν 420 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος διαθέτουν σε ποσοστό 70,2% διδακτική υπηρεσία  πάνω από 15 έτη, έχουν σε ποσοστό 90,5% ηλικία άνω των 40 ετών και είναι κατά 65% γυναίκες. Για τη ανεύρεση στατιστικών συσχετίσεων, χρησιμοποιήθηκε το χ2 τεστ σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (διαδικασία crosstabulation). Το γεγονός ότι περίπου 30% των εκπαιδευτικών έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι λίγο πιο κάτω από τους μισούς εν συνόλω εκπαιδευτικούς έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, οδηγεί βάσιμα στην αρχική διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική πλειονότητά τους,  δεν αδυνατούν να εφαρμόσουν την ψηφιακή τεχνολογία για την υποστήριξη της διδακτικομαθησιακής διαδικασίας, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Πάντως, δεν είναι άνευ σημασίας το όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό του 17% που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι από τον διορισμό τους δεν  επιδίωξαν ή δεν τους προσφέρθηκε η ευκαιρία περαιτέρω εξοικείωσης με τη νέα τεχνολογία. Τα αποτελέσματα της έρευνας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρότερη ψηφιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, συνιστά παράγοντα διευκόλυνσης της εφαρμογής της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το κατάλληλο ψηφιακό υπόβαθρο εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποκτήθηκε με εμπειρικό κυρίως τρόπο από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας, επιβάλλεται να αξιοποιηθεί εποικοδομητικά και να ενισχυθεί συστηματικά, ώστε η επιτάχυνση να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Ωστόσο, για να επικρατήσει η τηλεκπαίδευση  ως ένα επιπλέον, συμπληρωματικό μέσο της συμβατικής διδασκαλίας, υπό συνθήκες κανονικότητας, επιβάλλεται η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Brown, G., & Wack, M., (1999), The Difference Frenzy and Matching Buckshot with Buckshot, The Technology Source, May/June 1999, Available at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=academicexcellence_pub, Assessed: 3/3/21
Clark, J. T., (2020), Clinical Engineering Handbook, 410–415.
Collis, B., (1996), Tele-learning in a Digital World, The Future of Distance Learning, London: International Thompson Computer Press.
Economist, (2021), Laptops at the ready - The lockdown has helped Greece to digitize - It used to be a laggard, (Available at: https://www.economist.com/europe/2021/01/09/the-lockdown-has-helped-greece-to-digitise?fsrc=scn%2Ftw%2Fte%2Frfd%2Fpe, Assessed: 16/2/21
Ehrman, S.C., (1997), Asking the Right Question: What Does Research Tell Us about Technology and Higher Learning?, Available at: http://www.learner.org/edtech/rscheval/ rightquestion.html, Assessed: 23/3/21
Everitt J., (1989), Analysis of Contingency Tables, New York: Chapman & Hall.
Hassenburg, A., (2009), Distance Education Versus The Traditional Classroom, Berkeley Scientific Journal, 13(1), 7-10.
Javeau, C, (1996), H Έρευνα με Ερωτηματολόγιο. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Illinois Faculty Seminar, (1999), Teaching at an Internet Distance: The Pedagogy of Online Teaching and Learning. The report of a 1998-1999, University of Illinois Faculty Seminar, Available at: http://www.upoa. uillinois.edu/tid/report/ tid_report.html, Assessed: 23/3/21
Reezigt, G. J., Creemers, B. P. M., & de Jong, R., (2003), Teacher Evaluation in The Netherlands and its Relationship to Educational Effectiveness Research, Journal of Personnel Evaluation in Education, 17(1), 67–81.
Stachteas, P., & Stachteas, C., (2020), The psychological impact of the COVID-19 pandemic on secondary school teachers, Psychiatriki, 31(4), 293–301.
White, F., (1999), Digital Diploma Mills: A Dissenting Voice, First Monday, 4(7), Available at: https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/681/591, Assessed: 27/12/18
Αποστολάκης Ι., & Καστανιά Α., (1994), Λήψη Αποφάσεων με το SPSS, Πειραιάς: Εκδόσεις Σταμούλης.
Βάμβουκας, Μ., (2007), Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Γκότοβος, Α., (1997), Το Σύγχρονο Σχολείο, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Ζαχαροπούλου, Χ., (2015), Στατιστική - Μέθοδοι και Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Σοφία
Κατσίλλης Ι., (2000), Περιγραφική Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg.
Μακράκης Β., (2001), Ανάλυση δεδομένων στην επιστημονική έρευνα με τη χρήση του SPSS, Αθήνα: Gutenberg.
Ματσαγγούρας, Η., (2006), Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Η σχολική τάξη, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Ξωχέλλης, Π., (1986), Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης – Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: Εκδόδεις Αφων Κυριακίδη.
Παπαντώνης, Μ., (2020), Σκέψεις για τη σύγχρονη, από απόσταση εκπαίδευση - Παιδαγωγικά και άλλα ζητήματα, Διαθέσιμο από: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/317789_skepseis-gia-ti-syghroni-apo-apostasi-ekpaideysi-paidagogika-kai-alla-zitimata, Ανάκτηση: 21/7/20
Παπάς, Α., (2000), Σύγχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας, Αθήνα: Εκδόσεις Δελφοί.
Σταυρογιαννόπουλος, Α., (2020), Τιτάνιος ο αγώνας των εκπαιδευτικών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, Διαθέσιμο από: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/317573_titanios-o-agonas-ton-ekpaideytikon-se-ayti-ti-dyskoli-sygkyria, Ανάκτηση: 21/07/20
Πετροπούλου, Ο., Κασιμάτη, Κ., Ρετάλης , Σ., (2015), Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Εκδόσεις Κάλλιπος, Διαθέσιμο από: https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/232/1/00_master_document_with-cover.pdf, Ανάκτηση: 2/11/19
Σταχτέας, X., & Σταχτέας Φ., (2020), Ιχνηλάτηση των Απόψεων των Καθηγητών για την Τηλεκπαίδευση στην Αρχή της Πανδημίας, Επιστήμες Αγωγής, 2/2020, 173-194.
Συμεωνάκη, Μ., (2015), Στατιστική για όλους με το SPSS, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία
Τσάντας Ν, Μωυσιάδης Χ, Μπαγιάτης Ντ. Χατζηπαντελής Θ., (1999), Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
Τσουρέκης, Δ., (1981), Σύγχρονη Παιδαγωγική, Αθήνα: Αυτοέκδοση
Χάλκος, Γ., (2007), Στατιστική - Θεωρία, Εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ, Αθήνα: Τυπωθήτω.
Χαραλάμπους, Ν., (2000), Συνεργατική μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf, Ανάκτηση: 4/4/2020.
Ψωινός, Δ., (1989), Εφαρμοσμένη Στατιστική, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.