Ας δούμε τον κόσμο μας ανάποδα…


Published: Jul 21, 2020
Keywords:
ανεστραμμένοι χάρτες Γεωγραφία Βόρειο Ημισφαίριο Νότιο Ημισφαίριο προσανατολισμός
Μιχαήλ Άγγελος Χατζηευθυμίου
Αθανάσιος Σκουρτόπουλος
Νικόλαος Γεωργολιός
Abstract
Η ιστορία της χαρτογραφίας ξεκινάει πολύ παλιά από την παλαιολιθική εποχή, όπου γίνονται οι πρώτες αναπαραστάσεις χώρου. Με το πέρασμα των αιώνων οι ανάγκες των ανθρώπων διαμορφώνουν τους χάρτες, τους βελτιώνουν μέχρι να αποκτήσουν τη σημερινή μορφή. Πέρα από τους γενικούς χάρτες αναπτύσσονται οι θεματικοί χάρτες με ειδική θεματογραφία (πχ. κλιματικοί, μετεωρολογικοί κλπ.).

Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζεται ένα ειδικό είδος χαρτών οι αντεστραμμένοι χάρτες ή αντίστροφοι χάρτες (reverse maps). Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται το Νότιο Ημισφαίριο στο επάνω μέρος του παγκόσμιου χάρτη και το Βόρειο Ημισφαίριο στο κάτω μέρος. Οι χάρτες αυτοί δημιουργούνται από κατοίκους χωρών του Νοτίου Ημισφαιρίου στην προσπάθειά τους να αναδείξουν τη σημασία αυτών των περιοχών, οι οποίες φαντάζαν υποδεέστερες με το να βρίσκονται στο κάτω μέρος των παγκόσμιων χαρτών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδιότυπη εμφάνιση που παρουσιάζουν αλλά και η σύγκριση τους με τους καθιερωμένους χάρτες, όπως αποτυπώνεται σε μία έρευνα μεταξύ των μαθητών του

Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ασλανίδης Α., Ζαφειράκης Γ., Καλαΐτζίδης Δ. (2017). Γεωλογία-Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ, 18-19.
Λαμπρινός, Ν. (2002). Πετυχαίνουν οι δάσκαλοι το αποτέλεσμα που επιδιώκουν στο μάθημα της Γεωγραφίας, Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολική γνώση και Διδασκαλία στην Α/θμια Εκπ/ση», Ιωάννινα, τόμος Β΄, σσ. 118-129.
Λιβιεράτος Ε. 9/2/2017. https://www.archaiologia.gr/, τελευταία επίσκεψη 17/8/2018
Τσιτουρίδου, M. & Βρύζας, Κ. (2003). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση: ανάγκες και πιστεύω των εκπαιδευτικών. Στο: Οι φυσικές επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, Επιμ. Μέλπω Τσιτουρίδου, σσ. 241-251, Αθήνα: Τζιόλα.
Χατζηδήμου, Δ. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, σ. 65. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
De Armendi N. (2009). The Map as Political Agent: Destabilizing the North-South Model and Redefining Identity in Twentieth-Century Latin American Art, St Andrews Journal of Art History and Museum Studies, Vol. 13, 5-9.
Foucher M. (2013). Η Μάχη των Χαρτών. Κριτική ανάλυση των αναπαραστάσεων του κόσμου, Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα Α.Ε.-economia PUBLISHING, 24-25, 33.
Peterson M.P. (1995). Interactive and Animated Cartography, London: Prentice Hall.
Most read articles by the same author(s)