Γενετικός κώδικας - κρυπτογράφια


Published: Jul 21, 2020
Keywords:
προγραμματισμός γενετικός κώδικας κρυπτογραφία τριαδικός
Ιωάννης Δροσσάς
Αλέξανδρος Νικολάου
Κυριακή Γρηγοριάδου
Ιωάννη Ζήκος
Abstract

ομάδα μας δημιούργησε μια εφαρμογή που κωδικοποιεί και αποκωδικοποιεί μηνύματα συνδυάζοντας δεδομένα της Βιολογίας και της Πληροφορικής. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα κρυπτογράφησης, βασισμένο στον γενετικό κώδικα. Αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κρυπτογράφησης με βάση τον γενετικό κώδικα. Πώς θα καταφέρναμε, λοιπόν, να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα; Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιούσαμε; Α) Γενετικός κώδικας: Ο γενετικός κώδικας είναι παγκόσμιος, ισχύει για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε για το σύστημα κρυπτογράφησης. Επίσης, είναι τριαδικός, που σημαίνει πως μια τριάδα νουκλεοτιδίων κωδικοποιεί ένα αμινοξύ ή στην περίπτωσή μας έναν χαρακτήρα. Οι δυνατοί συνδυασμοί των 4 νουκλεοτιδίων ανέρχονται σε 64, γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα κωδικοποίησης πολλών χαρακτήρων. Β) Γλώσσα προγραμματισμού C: Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής ήταν η γλώσσα προγραμματισμού C, η οποία τρέχει σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματός τους. Γ) Κρυπτογραφία: Το πρόγραμμα μας μετατρέπει τους χαρακτήρες που εισάγονται ως τριπλέτες νουκλεοτιδίων. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι ένα substitution cipher, δηλαδή σε κάθε χαρακτήρα που εισάγεται αντιστοιχεί πάντα η ίδια τριπλέτα. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν μια εκτελέσιμη εφαρμογή για λειτουργικά συστήματα Windows και UNIX, η οποία ανάλογα με τις παραμέτρους
που της θέτουν οι χρήστες κωδικοποιεί ή αποκωδικοποιεί μηνύματα με την σχετική κρυπτογράφηση

Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
Καψάλης Α., Μπουρμπουχάκης Ι., Περάκη Β., Σαλαμαστράκης Σ. (2014). Βιολογία ΄Β Γενικού Λυκείου, Αθήνα: Εκδόσεις Διόφαντος, 122 – 130.
Brian W. Kernighan & Dennis M. Ritchie. (1988). “The C Programming Language” – Second Edition, Prentice Hall Software Series, 1.
Christof Paar & Jan Pelzl. (2009). “Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners”, Springer.
Most read articles by the same author(s)