Πλαστικά στο υδάτινο περιβάλλον της Κύπρου: παρακολούθηση και πιθανή στρατηγική βιοδιάσπασης τους


Published: Jul 23, 2020
Keywords:
μικροπλαστικά μικροοργανισμοί
Ιωάννα Καραϊσκάκη
Άννα Μαρία Αγαθοκλέους
Χριστίνα Αριστοδήμου
Abstract

Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα η παραγωγή πλαστικών έχει αυξηθεί ραγδαία, με περισσότερο από 240 τόνους πλαστικών να παράγονται ετησίως. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ωκεανούς σε ολόκληρο το κόσμο, τουλάχιστον 5.25 τρισεκατομμύρια σωματίδια πλαστικών υπολογίστηκε πως βρέθηκαν στο υδάτινο περιβάλλον.
Ο όρος μικροπλαστικά χαρακτηρίζει μικρά πλαστικά σωματίδια διαμέτρου μικρότερης από 5mm, τα οποία προέρχονται είτε από την διάσπαση μεγαλύτερων κομματιών πλαστικών με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας ή βρίσκονται έτοιμα σε κάποια προϊόντα.
Αυτά έχουν καταστροφικές συνέπειες στο οικοσύστημα και στην τροφική αλυσίδα πολλών οργανισμών. Αυτό επαληθεύεται, αφού κατανάλωση πλαστικών έχει σημειωθεί σε εύρος θαλάσσιων οργανισμών. Με την κατανάλωση πλαστικών συνεπάγονται πολλές επιπτώσεις για τους οργανισμούς, όπως εισβολή τοξικών ουσιών και χημικών. Το προαναφερόμενο γεγονός δεν επηρεάζει μόνο την θαλάσσια τροφική αλυσίδα αλλά υπάρχει δυνατότητα να έχει επιπτώσεις και στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Σκοπός της εργασίας μας είναι να διερευνήσουμε και να εισηγηθούμε μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για την επίτευξη του στόχου μας θέσαμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
1. Υπάρχουν μικροπλαστικά στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού;
2. Μπορούμε να βρούμε μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση και μείωση των πλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον;


Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
A Lusher et al., 2015, Marine anthropogenic litter
Andrés Cózara, Fidel Echevarríaa, J. Ignacio González-Gordilloa, Xabier Irigoien, Bárbara Úbedaa, Santiago Hernández-León, Álvaro T. Palma, Sandra Navarro, Juan García-de-Lomasa, Andrea Ruiz, María L. Fernández-de-Puelles, and Carlos M. Duarte et al.,, 2014, PNAS, vol. 111, no. 28, 10239–10244
Anthony L. Andrady et al., 2011, Microplastics in the marine environment, Marine Pollution Bulletin, vol. 62, 1596–1605
Athanasios Valavanidis et al., 2014, Microplastics In The Marine Environment: Ubiquitous And Persistent Pollution Problem In The World Oceans Threatening Marine Biota. National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
Browne MA, Dissanayake A, Galloway TS, Lowe DM, Thompson RC et al., 2008 Ingested microscopic plastic translocates to the circulatory system of the mussel, Mytilus edulis (L). Environ Science Technology, vol. 42, issue:13, 5026-31.
Jesse P. Harrison, Melanie Sapp, A. Mark Osborn et al., 2011, Interactions Between Microorganisms And Marine Microplastics: A Call For Research, Marine Technology Society Journal, Vol. 45, Number 2
Juliana A. Ivar do Sul, Monica F. Costa et al., 2013, The present and future of microplastic pollution in the marine environment, Environmental Pollution,
Krueger MC, Harms H, Schlosser D et al., 2015, Prospects for microbiological solutions to environmental pollution with plastics, Applied Microbiology and Biotechnology, vol.99, issue: 21, 8857-74
Nika Lovšin, Marilyne Pflieger et al., 2015, The International Summer School "Plastic Marine Litter, University of Nova Gorica, Slovenia
Marcus Eriksen, Laurent C. M. Lebreton, Henry S. Carson, Martin Thiel,Mark Anthony Browne, Phillip Crump, Stewart J. Niven, Emma Teuten, Andrew Tonkin, Tamara Galloway and Richard Thompson et al., 2011, Accumulation of Microplastic on Shorelines Woldwide, Environmetal Sciences and Technology , vol.45, 9175–9179
Singh Ved Pal, Kumar Rajesh, Singh Ishwar and Srivastava Shikha et al., 2013, Microsome Technology As A Potential Bioremediation Option For Health And Environmental Protection,Journal of Environmental Research And Development ,vol. 8.
Mark Anthony Browne, Phillip Crump Stewart J. Niven, Emma Teuten, Andrew Tonkin, Tamara Galloway, and Richard Thompson et al., 2011, Accumulation of Microplastic on Shorelines Woldwide: Sources and Sinks, Environmental Science Technology, vol.45, 9175–9179
Stephanie L. Wright, Richard C. Thompson, Tamara S. Galloway et al., 2013, The physical impacts of microplastics on marine organisms: A review, Environmental Pollution, vol.178, 483–492
www.thermonicolet.com