Η Πολυπλοκότητα της Αντιύλης


Published: Jul 28, 2020
Keywords:
Αντιύλη Φυσική Ασυμμετρία CERN Επιστήμη Σωματίδια
Μιχαήλ-Ευάγγελος Οικονομίδης
Απόστολος Μένης
Αχιλλέας Μπάρτσας
Ιωάννης Μαυρής
Ιωάννης Νιφόρος
Abstract
Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να αναλύσουμε το επιστημονικό υπόβαθρο της αντι-ύλης. Θα εξηγήσουμε πως πρωτοδημιουργήθηκε η αντι-ύλη και θα αναφέρουμε τις πρώτες θεωρίες που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, αναλύοντας τα βασικά στοιχεία και τα αντι-στοιχεία τους καθώς επίσης και τις διαφορές τους. Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί η σημασία που δίνεται στην αντίδραση ύλης-αντιύλης και σε όλα τα παρεπόμενα αποτελέσματα, καθώς είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα στο σύμπαν. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στο εξής πρόβλημα, πως γίνεται η αντι-ύλη να βρίσκεται σε τόσο μικρότερες ποσότητες από την κανονική ύλη. Αυτό αποκαλείται ασυμμετρία ύλης-αντιύλης (Τα βαρυόνια είναι υποατομικά σωματίδια τα οποία δημιουργούνται με συνδυασμούς τριών κουάρκ. Μαζί με τα μεσόνια απαρτίζουν την οικογένεια των αδρονίων, δηλαδή σωματίδια που κατασκευάζονται από κουάρκ.). Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε επίσης τον τρόπο παραγωγής και αποθήκευσης της αντιύλης,καθώς και το επιστημονικό της υπόβαθρο.
Article Details
  • Section
  • Greece
Downloads
Download data is not yet available.
References
Goldberg Dave , Blomquist Jeff (2013), Οδηγός χρήσης του σύμπαντος.
Γραμματικάκης Γιώργος (2012), Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής.
Joel Fajans (2010), Antimatter Atoms Successfully Stored for the First Time.
https://newscenter.lbl.gov/2010/11/17/antimatter-atoms/, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Storing antihydrogen Because antimatter annihilates in a flash of energy when it interacts with regular matter, storing it presents a challenge.
Επίσημη ιστοσελίδα του CERN: https://home.cern/science/physics/antimatter/storing-antihydrogen, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Pair production, Article by the editors of Encyclopedia Britannica, Ιστοσελίδα: https://www.britannica.com/science/pair-production, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Positron, Article by the editors of Encyclopedia Britannica
Ιστοσελίδα: https://www.britannica.com/science/positron, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020 , The Antiproton Decelerator Not all accelerators increase a particle's speed. The AD slows down antiprotons so they can be used to study antimatter.
Επίσημη ιστοσελίδα του CERN: https://home.cern/science/accelerators/antiproton-decelerator, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Brian Albert Robson (2018), The Matter-Antimatter Asymmetry Problem, Ιστοσελίδα: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=82173,Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Ingmari C. Tietje (2018), Low-energy antimatter experiments at the antiproton decelerator at CERN: Testing CPT invariance and the WEP., Ιστοσελίδα: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1071/1/012021/pdf, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Gijs de Rijk, (2019), Superconducting Magnets., Ιστοσελίδα: https://indico.cern.ch/event/808940/contributions/3553556/attachments/1905832/3149254/CAS_Vysoke-Tatry_SC-magnets.pdf, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Herman H. J. ten Kate(1999), Superconducting Magnet System for the ATLAS Detector at CERN., Ιστοσελίδα: https://cds.cern.ch/record/409763/files/cer-000336903.pdf, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020
Adir Moysés Luiz(2011), SUPERCONDUCTIVITY – THEORY AND APPLICATIONS., Ιστοσελίδα:http://www.issp.ac.ru/ebooks/books/open/Superconductivity_-_Theory_and_Applications.pdf, Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2020