Συντακτική ομάδα

Επιμέλεια κειμένων

Πελαγία Μαρκέτου

Ψηφιακή εκδοτική υποδομή

Γιώργος Ρεγκούκος, Greece

Συντονισμός

Αθηνά Μποζίκα