Πρέβεζα 1897: Μια φορά και ένα … νταλιάνι στη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου


Δημοσιευμένα: Δεκ 31, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία της Πρέβεζας Τουρκοκρατία Οθωμανικά δικαστήρια
Φωτεινή Νικόλαος Χαιρέτη
Περίληψη

Τα γεγονότα που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες αναδεικνύουν
μια πραγματικότητα του δεδομένου ιστορικού τόπου και χρόνου, η
οποία μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη ή, εν πάση περιπτώσει, ελά-
χιστα γνωστή. Η πρωτογενής αρχειακή πηγή που χρησιμοποιήθηκε για την
παρούσα εργασία είναι ένα κατάστιχο πρακτικών του οθωμανικού Πρωτο-
βάθμιου Δικαστηρίου Πρέβεζας (Preveze Bidayet Mahkemesi). Το κατάστιχο
αυτό φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.1 Είναι
γραμμένο στα οθωμανικά, σε γραφή rık’a, και περιλαμβάνει συνολικά δεκα-
εννιά υποθέσεις που χρονολογούνται τα έτη 1896-1898. Από τις υποθέσεις
αυτές οι περισσότερες (δώδεκα) είναι αντιδικίες μεταξύ χριστιανών· έξι υπο-
θέσεις αφορούν αντιδικίες μικτές, δηλαδή μεταξύ ενός χριστιανού και ενός
μουσουλμάνου και μόλις μία είναι αποκλειστικά μεταξύ δύο μουσουλμάνων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Φωτεινή Νικόλαος Χαιρέτη
Διδάκτωρ ιστορικός