Επισκέπτες, εκδηλώσεις και γιορτές της Παιδόπολης Ζηρού το 1948


Δημοσιευμένα: Dec 31, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία Πρέβεζας 20ος αιώνας Εμφύλιος πόλεμος Παιδοπόλεις Φιλιππιάδα Νομός Πρέβεζας
Στέφανος Αγάθος
Περίληψη

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιστήμη της Ιστορίας
εξετάζει όλες τις πτυχές μιας πολεμικής αναμέτρησης κι όχι μόνο τις πιο
γνωστές στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να επισημανθεί πως ο Ελληνικός Εμφύ-
λιος έχει κι άλλες συνιστώσες λιγότερο γνωστές ή αλλιώς παραλειπόμενες.
Μία από αυτές είναι και η εκκένωση των βόρειων παραμεθόριων περιοχών
της χώρας, ήδη από το 1947, ώστε ο άμαχος κυρίως πληθυσμός των περιο-
χών αυτών να μετακινηθεί σε χώρους ελεγχόμενους από την επίσημη κυβέρ-
νηση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η μεταγωγή των παιδιών στις Παι-
δοπόλεις της βασίλισσας Φρειδερίκης, ένα ιστορικό ζήτημα, για το οποίο
ακόμα και σήμερα δεν είναι πολλές οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί στην
επιστημονική κοινότητα, παρά τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Στέφανος Αγάθος
Φιλόλογος-καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, ιστορικός ερευνητής
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)