Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890


Δημοσιευμένα: Ιαν 31, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία της Πρέβεζας Ορθοδοξία Τουρκοκρατία
Βικτωρία Παπαγεωργίου - Τζούρου
Περίληψη
Πληροφορίες για τον διωγμό των ορθοδόξων από τους Τούρκος με βάση τις προσωπικές μαρτυρίες και το ημερολόγιο του πρεβεζάνου Στυλιανού Παπαγεωργίου
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Βικτωρία Παπαγεωργίου - Τζούρου
Χημικός-μηχανικός Ε.Μ.Π., γενική διευθύντρια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας