Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Privacy Statement

Privacy policy

Names and addresses listed in this journal will be used exclusively for the services 

provided by the publication and are not available for other purposes or third parties. 

YEUCL adopts the double-blind peer control system, so that there is anonymity between the evaluators and authors.

During the peer review, if there are two dissenting opinions on whether the paper should be published, it will be submitted to a third reviewer. The paper may be sent to a guest reviewer, provided that the specificity of the subject in the area justifies such. 

The author will be notified about the suggested corrections and may correct them or justifiably maintain their original format. 

Anonymous opinions (without identifying the reviewer) are available to the authors.