Η Συγγραφή Σεναρίου Εκπαιδευτικής Ταινίας


Σπύρος Σιάκας
Abstract

Σε αυτή την δημοσίευση προσδιορίζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το σενάριο μια ταινίας που εντάσσεται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχέση με μια κλασική ταινία μυθοπλασίας ή μια επιστημονική ταινία. Αρχικά ορίζονται οι βασικές αρχές δημιουργίας σεναρίου και οι ιδιαιτερότητες δημιουργίας σεναρίου επιστημονικής και εκπαιδευτικής ταινίας. Στην συνέχεια προσδιορίζεται ο ρόλος του σεναριογράφου και του μαθητή στην αφηγηματική διαδικασία. Τέλος γίνεται σαφής προσδιορισμός με παιδαγωγικούς όρους, δύο  κομβικών ποιοτικών χαρακτηριστικών της αφηγηματικής επικοινωνίας, της κατανόησης και αλληλεπίδρασης.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)