Η αναγκαιότητα παραγωγής επιστημονικής γνώσης σε σχέση με τα χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (εν δυνάμει χρηματοδοτούμενοι και χρηματοδότες στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχει κενό επικοινωνίας;)


Λαμπρινή Τριβέλλα (Lamprini Trivella)
https://orcid.org/0000-0002-3724-7715
Σπύρος Σιάκας
Abstract

Η χρηματοδότηση στον τομέα του πολιτισμού έχει συρρικνωθεί επειδή δίνεται η προτεραιότητα σε άλλους τομείς της οικονομίας, της παιδείας και άλλους. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η ΕΕ όσο και διάφορες εταιρείες υπηρεσιών επένδυσης στον πολιτισμό και ιδίως στα οπτικοακουστικά μέσα, προσπαθούν να συμβάλλουν  όχι μόνο στην επιβίωση αυτών των τεκμηρίων του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και στην ώθησή τους στην παγκόσμια αγορά του θεάματος.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι εταιρείες χρηματοδότησης σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα και διεθνώς, επιβάλλουν διαδικασίες και κανονισμούς για να εγκρίνουν και να χρηματοδοτήσουν τα πολιτιστικά έργα, ενώ οι αιτούντες και όσες εταιρείες παραγωγής θέλουν να χρηματοδοτηθούν, πρέπει να  συμμορφωθούν με τους κανονισμούς του εκάστοτε χρηματοδοτικού οργανισμού και να εφαρμόσουν τις οδηγίες που παρέχονται για να συμπληρώσουν την αίτηση.

Στην παρούσα εργασία παρατίθενται τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας για να εντοπιστεί το κενό επικοινωνίας μεταξύ χρηματοδοτών και εν δυνάμει χρηματοδοτούμενων, η οποία διεξάγεται κυρίως μέσα από οδηγούς δημιουργίας φακέλου πρότασης και συμπλήρωσης αίτησης για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα με δια-ζώσης συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήματα, τα αποτελέσματα των οποίων τριγωνοποιήθηκαν με την επίσημη αναφορά-αξιολόγηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Τα ερωτηματολόγια στοχεύουν στην κατάδειξη του προβλήματος κατανόησης των οδηγιών και κατ’επέκταση στη δυσχερή επικοινωνία των εταιρειών χρηματοδότησης και όσων θέλουν να χρηματοδοτηθούν όσον αφορά στα πολιτιστικά έργα. Οπότε, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα διερεύνησης του συγκεκριμένου τομέα και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης σε αυτό.

Article Details
  • How to Cite
  • Τριβέλλα (Lamprini Trivella) Λ., & Σιάκας Σ. (2020). Η αναγκαιότητα παραγωγής επιστημονικής γνώσης σε σχέση με τα χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (εν δυνάμει χρηματοδοτούμενοι και χρηματοδότες στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχει κενό επικοινωνίας;). Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 1(1). https://doi.org/10.12681/afiinmec.24936
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)