Η θέση του animation ως μια παράμετρος συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε προγράμματα χρηματοδότησης στο πεδίο του πολιτισμού-οπτικοακουστικά μέσα-οριοθέτηση πεδίου έρευνας


Λαμπρινή Τριβέλλα (Lamprini Trivella)
Abstract
Το animation ως μέσο οπτικοακουστικής επικοινωνίας έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς επιστημονικούς τομείς (εκπαίδευση, ιατρική, μηχανολογία, κατασκευαστική κλπ) βελτιώνοντας την ποιότητα της επικοινωνίας μιας πληροφορίας, μετατρέποντάς την σε εύληπτο, σαφές και ευρέως κατανοητό μήνυμα. Ένας άλλος τομέας είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα, που ευνοούν την πολιτιστική παραγωγή σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτά είναι υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους Οργανισμούς. Αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε μικρές ή μεγάλες εταιρείες δημιουργίας-παραγωγής- διανομής πολιτιστικών έργων, επιβάλλοντας κανονισμούς, κριτήρια και γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες οι εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όχι πάντοτε με επιτυχία. Στην παρούσα εργασία, οριοθετείται αυτό το πρόβλημα μέσω ποιοτικών μεθόδων όπως είναι η προσωπική συνέντευξη (πρωτογενή στοιχεία) και η ανάλυση κειμένου (δευτερογενή στοιχεία). Επίσης, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της έρευνας σε αυτό το πεδίο.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
eacea action documents, E. (n.d.). Retrieved 11 28, 2018, from https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions
Essnet-Culture. (2012). European Statistical System Network on Culture Final report 2012. Retrieved 11 18, 2018, from http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
EuropeanAudiovisualObservatory, E. (2015). Focus on Animation. EU: EC.
Uckan, T. D. (2016). Image quality improvement on openGLbased animations by using CUDA architecture. Uludag University journal of the faculty of engineering , pp. 79-96.
Ursyn, A. (2005). do you make art because you are an artist or you are an artist because you make art? Body, Space & Technology journal .
Πασκάλ, Φ. (2017). Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα. Βρυξέλλες : ΕΕ.
Most read articles by the same author(s)