"Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)"


Published: Nov 23, 2022
Keywords:
Space Geography Literature Environment Education New Technologies
Μαρία Μαργαρίτη
Abstract

This study is conducted in the context of Literary Geography, a recently developed branch of Human Geography, which examines the represented space in literature. Specifically, the purpose of the study is to explore how students can better understand the space represented in selected literary texts included in Secondary School textbooks in Greece, especially texts that deal with the interaction of humans with nature or refer to environmental problems in order to connect this knowledge to the real world. For this spatial approach, it is suggested to use the STORYMAP JavaScript (JS) application to post stories on the web with information that students will collect from the texts and from the internet, such as historical information and audiovisual material, and then add to the story by placing them in geographical points on the interactive map. Thus, with the contribution of new technologies, the teaching of literature becomes experiential and more interesting.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Alves, D., and Queiroz, A. I. (2013). Studying Urban Space and Literary Representations Using GIS: Lisbon, Portugal, 1852–2009. Social Science History, 37(4), pp.457–481. http://www.jstor.org/stable/24573939
Garrard, G. (2010). Problems and prospects in ecocritical pedagogy. Environmental Education Research - ENVIRON EDUC RES. 16. pp.233-245. DOI:10.1080/13504621003624704
Hayes, E. Y. and Partlow, M. (2022). Displaying a Georeferenced Map in KnightLab’s StoryMap JS. https://doi.org/10.46430/phen0098 Ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 30/4/2022
Hones, S. ( 2017). Literary Geography. Στο The International Encyclopedia of Geography, pp.1–6. John Wiley & Sons, Ltd.
Jimmy, N. B. (2015). Ecocritical approach to literary text interpretation. International Journal of Innovation and Scientific Research, vol. 18, no. 2, pp.369–378, October 2015.
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , Σχολικό βιβλίο Α’ Γυμνασίου.
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , Σχολικό βιβλίο Β’ Γυμνασίου.
Κυριακάκη, X. (2017). Οι περιβαλλοντικές αξίες μέσα από τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Παιδαγωγικός Λόγος, 1
Luchetta, S. (2016). Teaching geography with literary mapping: A didactic experiment. Journal of Research and Didactics in Geography (J-READING), pp. 97-110. DOI: 10.4458/7800-08
Luchetta, S. (2018). Literary Mapping: At the Intersection of Complexity and Reduction. Literary Geographies 4 (1), pp. 6–9
Marland, P. (2013). Ecocriticism. Literature Compass, 10, pp.846-868 https://doi.org/10.1111/lic3.12105
Παπαδοπούλου, Μ. και Σμυρναίου, Ζ. (2020), Ψηφιακή Αφήγηση με Χρήση Χάρτη
Prieto, E. (2016). Geocriticism Meets Ecocriticism: Bertrand Westphal and Environmental Thinking. Στο Tally, R.T. and Battista, C.M. (eds) Ecocriticism and Geocriticism. Geocriticism and Spatial Literary Studies. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781137542625_2
Tally, R.T. (2012). Spatiality (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203082881
Tuan, Yi-Fu, (1978). Literature and Geography: Implications for Geographical Research. Στο David Ley and Marwyn Samuels (eds) Humanistic Geography: Prospects and Problems, Chicago: Maaroufa Press, pp.194-206