Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας


Published: Nov 23, 2022
Keywords:
Information & Communications Technology (ICT) green transmission lignite areas Western Macedonia sustainable development augmented reality
Χριστιάνα Κολιούσκα
Μιχαήλ Βρίγκας
Abstract

The new Information and Communication Technologies - ICT constitute innovative tools that can promote sustainable development as their role in protecting the natural environment and addressing climate change is an international discussion topic. Rapid technological advances have established the use of virtual and augmented reality in many aspects of our everyday life. Through ICT adoption, users can enter an artificial world where they can wander around, manipulate various objects and use all of their senses.


The aim of this paper is to present the current situation in the lignite areas of Western Macedonia and to suggest the possibilities of their restoration through ICT adoption in the context of sustainable development. This research focuses on the use of appropriate tools (such as Google Earth Voyager Stories), combining Street View, 3D imagery and storytelling. The delignitization constitutes an important step for achieving sustainable development in the regional areas, as the Greek government has set a goal of withdrawing all lignite plants by 2028. Augmented reality is an effective tool for the promotion of this green transition of lignite areas to a model of sustainable development.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Berendsen, M. E., Hamerlinck, J. D., & Webster, G. R. (2018). Digital story mapping to advance educational atlas design and enable student engagement. ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 7, No 3, pp. 125.
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (2015). Υπολογιστικό Νέφος (Cloud computing). Πηγή στο Διαδίκτυο: http://www.epset.gr/el/content/ypologistiko-nefos-cloud-computing (07/09/2022).
Ευρωπαϊκή Ένωση (2007). Κοινωνία της πληροφορίας. Πηγή στο Διαδίκτυο: http://europa.eu/pol/infso/index_el.htm (07/09/2022).
Heim, M. (2000). Virtual realism. Oxford University Press.
Hoffman, D., Novak, T. and Venkatesh, A. (2004). Has the Internet Become Indispensable? Communication of the ACM. 47(7), pp. 37-42.
Guttentag, G.A. (2010). Virtual Reality: applications and implications for tourism. Tourism Management 31 (5): pp. 637 – 651
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (2002). Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις. Πηγή στο Διαδίκτυο: http://broadband.cti.gr/el/download/strathgikh.pdf (07/09/2022).
Koliouska, C., & Andreopoulou, Z. (2020). A multicriteria approach for assessing the impact of ICT on EU sustainable regional policy. Sustainability, Vol. 12, No. 12, p. 4869.
Langville, A.N. and Meyer, C.D. (2006). Google’s Pagerank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings. Princeton University Press.
Μαρινάκου, Λ. (2010). Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Περιφερειακή Τουριστική Αειφόρο Ανάπτυξη ενόψει της Νέας Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Πρακτικά 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Η Περιφερειακή Διάσταση της Νέας Στρατηγικής Ευρώπη 2020, Αθήνα, σελ. 56-65
Μουστάκας, Κ., Παλιόκας, Ι., Τζοβάρας, Δ., Τσακίρης, Α., 2015. Γραφικά και εικονική πραγματικότητα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πηγή στο Διαδίκτυο: http://hdl.handle.net/11419/4491 (07/09/2022).
Lia, R. and Tang, S. (2013). An Optimized Organizational Structure Model of Internet Security Management. International Journal of Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 180, pp. 953-958.
Stojanovski, K., & Batten, P. (2021). Professional development: Spatial technology landscapes and landforms in google voyager. Geography Bulletin, Vol. 53, No 1, pp. 50-58.
Vrigkas, M., Lappas, G., Kleftodimos, A., & Triantafillidou, A. (2021). Augmented reality for wine industry: Past, Present, and Future. In SHS Web of Conferences (Vol. 102, p. 04006). EDP Sciences.
ΥΠΕΝ (2020). Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών. Πηγή στο Διαδίκτυο: http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2020/10/Σχέδιο-Δίκαιης-Αναπτυξιακής-Μετάβασης-λιγνιτικών-περιοχών_fin-cons.pdf (07/09/2022)
WWF (2016). Οδικός χάρτης μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πηγή στο Διαδίκτυο: https://pta.pdm.gr/wp-content/uploads/2019/01/Rmap_Study.pdf (07/09/2022)
Williams, P. & Hobson, J.P. (1995). Virtual reality and tourism: fact or fantasy? Tourism Management. Vol. 16, No. 6, pp. 423–427
Zhou, N. N., & Deng, Y. L. (2009). Virtual reality: A state-of-the-art survey. International Journal of Automation and Computing, Vol. 6, No. 4, pp. 319-325.