Ψηφιακή εφαρμογή μικτής πραγματικότητας - «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου»


Published: Νοε 23, 2022
Keywords:
Education for sustainable development cultural heritage location-based digital applications
Μαγδαληνή Γρηγορίου
Αναστασία Ατζέμη
Αναστάσιος Βασιλείου
Κωνσταντίνα Λιόλιου
Αθανάσιος Ευαγγέλου
Αλέξανδρος Κλεφτοδήμος
Abstract

“Doltso: A Traditional District of Kastoria in the Passage of Time” is a location-based digital application of mixed reality that is used throughout the homonymous educational programme of the Environment and Sustainability Education Centre of Kastoria, which focuses on the preservation and sustainable management of cultural heritage. The present study aims to depict the learning objectives, the thematic directions, the design criteria and the technical features of the digital application, as well as to present indicative results of a quantitative research which was carried out for its evaluation during the school year 2021-2022. Primary data were collected through questionnaires from a sample of 158 secondary school students of Kastoria Regional Unit, while methods of descriptive statistics were used for data processing. According to the results of the research, the digital application is positively evaluated by students in terms of its functionality, ease of use, appropriateness of the information contained, the pleasure and motivation it provides to users for cooperation and future reuse. Similar are the assessments of the creators and the teachers that used the application along with their students, who also note its essential contribution to strengthening the active participation of students throughout the educational activity, to the achievement of learning objectives and to the communication of issues concerning the sustainable management of local cultural heritage.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Avouris, N. & Yiannoutsou, N. (2012). A Review of Mobile Location-based Games for Learning across Physical and Virtual Spaces. JUCS - Journal of Universal Computer Science 18(15), pp. 2120-2142. https://doi.org/10.3217/jucs-018-15-2120
Criollo-C, S., Guerrero-Arias, A., Jaramillo-Alcázar, Á., & Luján-Mora, S. (2021). Mobile Learning Technologies for Education: Benefits and Pending Issues. Applied Sciences, 11(9), 4111. https://doi.org/10.3390/app11094111
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. Management Information Systems Quarterly - MIS Quarterly, 13(3), pp. 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
Ekonomou, T., & Vosinakis, S. (2018). Mobile augmented reality games as an engaging tool for cultural heritage dissemination: A case study. Scientific Culture, 4(2), pp. 97–107. https://doi.org/10.5281/zenodo.1214569
Hamari, J., Malik, A., Koski, J., & Johri, A. (2019). Uses and gratifications of Pokémon Go: Why do people play mobile location-based augmented reality games? International Journal of Human-Computer Interaction, 35(9), pp. 804–819. https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1497115
Harrati, N., Bouchrika, I., Tari, A., & Ladjailia, A. (2016). Exploring user satisfaction for e-learning systems via usage-based metrics and system usability scale analysis. Computers in Human Behavior, 61, pp. 463–471. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.051
Lacka, E. (2020). Assessing the impact of full-fledged location-based augmented reality games on tourism destination visits. Current Issues in Tourism, 23(3), pp. 345-357. https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1514370
Medlock-Walton, M. P. (2012). TaleBlazer: A platform for creating multiplayer location based games (Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Department. of Electrical Engineering and Computer Science). Retrieved from: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/77448
Μετικαρίδης, Δ. (2020). Επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση εργαλείων ανάπτυξης χωροευαίσθητων παιχνιδιών (Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Ανακτήθηκε από: https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24597
Ribeiro, F. R., Silva, A., Silva, A. P., & Metrôlho, J. (2021). Literature Review of Location-Based Mobile Games in Education: Challenges, Impacts and Opportunities. Informatics, 8(3), 43. https://doi.org/10.3390/informatics8030043
Sherry, J. L., Lucas, K., Greenberg, B. S., & Lachlan, K. (2006). Video Game Uses and Gratifications as Predicators of Use and Game Preference. In P. Vorderer & J. Bryant (Eds.), Playing video games: Motives, responses, and consequences (pp. 213–224). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/259583577_Video_game_uses_and_gratifications_as_predictors_of_use_and_game_preference
United Nations General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 21 October 2015, A/RES/70/1. Retrieved from: https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html
Weber, J., & Dickinson, J. (2018). Designing Location-based Augmented Reality Games for Urban Tourism: A Conceptual Framework. e-Review of Tourism Research. Retrieved from: https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/article/view/128
Xanthopoulos, S., & Xinogalos, S. (2018). An Overview of Location-Based Game Authoring Tools for Education. In M. E. Auer and T.-K. Tsiatsos (Eds.): Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, pp. 201–212. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_21
Most read articles by the same author(s)