Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή


Published: нояб. 23, 2022
Keywords:
climate change media environmental communication
Ηλιάνα Σακκά
Abstract

Climate change is one of the most crucial matters of our era. The role of the media has been characterized as more vital than ever in communicating climate change and influencing social concerns. The media also has the unique ability to promote social changes due to journalists presenting alternative and novel ways of social actions. In this paper by conducting a content analysis on the television program, clime, we investigate whether this show has been involved in and deconstructed climate’s hot issues.  Clime tries to approach these issues implying the basic rules of environmental education. However, the impact of the climate crisis requires more TV shows, which can focus on the conversion of scientific knowledge to knowledge for the audience. In this way, shows can be educational tools for the benefit of society. The project’s question: Can Clime be the channel of environmental education and awareness, the most motivational forces of making changes?

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abarbanel, A., & McClusky, T. (1950). Is the world getting warmer? Retrieved 10 December 2021, from http://www.saturdayeveningpost.com/wp-content/uploads/satevepost/is-the-world-getting-warmer-1950.pdf
Andi, S. (2020). How People Access News about Climate Change - Reuters Institute Digital News Report. Retrieved 10 December 2021, from https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/how-people-access-news-about-climate-change/
Boykoff, M., & Boykoff, J. (2007). Climate change and journalistic norms: A case-study of US mass-media coverage. Geoforum, 38(6), 1190-1204. doi: 10.1016/j.geoforum.2007.01.008
Boykoff, M. & Roberts, J... (2007). Media coverage of climate change: Current trends, strengths, weaknesses.
Carrington, D. (2019). Why the Guardian is putting global CO2 levels in the weather forecast. Retrieved 10 December 2021, from https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/05/why-the-guardian-is-putting-global-co2-levels-in-the-weather-forecast
Ereaut, G., & Segnit, N. (2006). Warm Words: How are we telling the climate story and can we tell it better? Retrieved 7 December 2021, from https://www.ippr.org/publications/warm-wordshow-are-we-telling-the-climate-story-and-can-we-tell-it-better
Fien, J. (1997). Stand Up, Stand Up and Be Counted: Undermining Myths of Environmental Education. Australian Journal of Environmental Education, 13, 21-26. doi:10.1017/S0814062600002792
Giannakopoulos, C., Kostopoulou, E., Varotsos, K., & Plitharas, A. (2009). Climate change impacts in Greece in the near future [PDF] (1st ed., pp. 1-5, 7-8). Αθήνα: WWF. Retrieved from https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/WWF_Climate_change_impacts_in_Greece_in_the_near_future.pdf
Gkiouzepas, G., & Botetzagias, I. (2017). The Narrative Cycle of Climate Change in the Greek Newspapers, 2001–2008. Environmental Communication, 12(4), 507-524. doi: Changing 10.1080/17524032.2017.1292936
Junsheng, H., Akhtar, R., Masud, M., Rana, M., & Banna, H. (2019). The role of mass media in communicating climate science: Empirical evidence. Journal Of Cleaner Production, 238, 117934. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.117934
Kontopoulou, V. (2021). How Do We Talk About Climate Change? (BA (Hons) Degree in Journalism). Edinburgh Napier University.
Kostarella, I., Tsantopoulos, G., & Theodosiadou, S. (2013). The coverage of environmental issues by the Greek media from the editor’s perspective. Retrieved 9 December 2021, from https://www.academia.edu/27702895/The_coverage_of_environmental_issues_by_the_Greek_media_from_the_editors_perspective
Kostarella, I., Tsantopoulos, G., & Theodosiadou, S. (2012). The ecosystem of the environmental newsbeat in Greece. Retrieved 9 December 2021, from https://www.academia.edu/2208200/The_ecosystem_of_the_environmental_newsbeat_in_Greece
Lyytimäki, J. (2011). Mainstreaming climate policy: the role of media coverage in Finland. Mitigation And Adaptation Strategies for Global Change, 16(6), 649-661. doi: 10.1007/s11027-011-9286-x
Μπαλτζάκη, Ε., 2010. Κριτική προσέγγιση τηλεοπτικής εκπομπής οικολογικού περιεχομένου από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. [online] Ikee.lib.auth.gr. Available at: <http://ikee.lib.auth.gr/record/124815/files/GRI-2010-5932.pdf> [Accessed 2 January 2022].
Ξένος Γ. Το περιβάλλον στα Ελληνικά Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης: η περίπτωση των Πυρκαγιών. Στο Σκαμνάκης Α., Κεντερελίδου, Κ., & Γαλατσοπούλου, Φ., Περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία (σελ. 240-241) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
Raut, N., & Kakade, O. (2016). Role of Newspapers in Creating Awareness about Climate Change: A Comparative Study of English and Kannada Dailies. Retrieved 11 December 2021, from https://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue7/PartC/2-6-164-736.pdf
Reuters. (2021). Greece/Digital News Report 2021 (pp. 82-84). Reuters Institute for the Study of Journalism.
Σαββάκης, Ε. (2011). Περιβάλλον και Διεθνείς Σχέσεις: Το φαινόμενο της «Πράσινης Δημοσιογραφίας». [PDF] (σελ. 54-56, 66,). Θεσσαλονίκη. Retrieved from http://ikee.lib.auth.gr/record/128650/files/GRI-2012-8159.pdf
Σαββάκης, Ε. (2016). Η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία, η ανάπτυξη των «Πράσινων» Media και ο ρόλος των Celebrities. Στο Σκαμνάκης Α., Κεντερελίδου, Κ., & Γαλατσοπούλου, Φ., Περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία (σελ. 268-274) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
Σκαμνάκης, Α. (2016). Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία. Στο Σκαμνάκης Α., Κεντερελίδου, Κ., & Γαλατσοπούλου, Φ., Περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία (σελ. 14) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
Schmidt, A., Ivanova, A. & Schäfer, M. (2013). Media Attention for Climate Change around the World: A Comparative Analysis of Newspaper Coverage in 27 Countries. Global Environmental Change. 23. 1233–1248. 10.1016/j.gloenvcha.2013.07.020.
Shanahan, M. (2007). Talking about a revolution: climate change and the media. Retrieved 9 December 2021, from https://pubs.iied.org/17029iied
Shanahan, M. (2011). Why the media matters in a warming world: A guide for policymakers in the global South. Retrieved 10 December 2021, from https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G03119.pdf
Tsekos, C., & Matthopoulos, D. (2008). Environmental news in Greece: evaluation of the way newspapers deal with environmental issues. International Journal of Environmental Studies, 65(2), 209-218. doi: 10.1080/00207230701832572