| More

Ηθική Ενίσχυση, Ελευθερία και το Μηχάνημα του Θεού

Views: 561 Downloads: 597
Δήμητρα Βαγενά
Δήμητρα Βαγενά

Abstract


Ένα από τα πλέον αναπτυσσόμενα επί μέρους πεδία των γνωσιακών επιστημών είναι η επιστήμη της ηθικής. Προηγμένες τεχνικές της νευροεπιστήμης, όπως η νευροαπεικόνιση, καθώς και περίπλοκες φαρμακολογικές, ψυχολογικές και οικονομικές πειραματικές έρευνες αρχίζουν να αποκαλύπτουν τα νευρολογικά και ψυχολογικά θεμέλια της ηθικής κρίσης και συμπεριφοράς. Οι έρευνες αυτές έχουν καταστεί αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων. Ορισμένοι νευροεπιστήμονες τάσσονται υπέρ μιας ηθικής βασισμένης στις χημικές διεργασίες που συμβαίνουν στον εγκέφαλο (Gazzaniga 2005) και ισχυρίζονται ότι οι ηθικές αποφάσεις μας πρέπει να είναι συμβατές με τις γνώσεις μας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ή ακόμη και να συνάγονται απ’ ευθείας από αυτές. Κάποιοι νευροεπιστήμονες έχουν ήδη ισχυρισθεί πως οι έρευνές τους έχουν δραματικές συνέπειες τόσο για την πρακτική άσκηση, όσο και για την ουσία της ηθικής. Υποστηρίζεται, φέρ’ ειπείν, πως τα πορίσματα της νευροεπιστήμης καταδεικνύουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο (Westen 2007), ή πως τα πορίσματα αυτά αμφισβητούν την – συνηθισμένη στην ηθική σκέψη – επίκληση της διαίσθησης (Sunstein 2005, Singer 2005). Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι τέτοιες έρευνες δυναμιτίζουν παγιωμένες ηθικές αντιλήψεις αφήνοντας εκτεθειμένη την καντιανή ηθική ως «απλή φαντασιοκοπία» που βασίζεται σε αυθόρμητες διαισθητικές αντιδράσεις (gut reactions), και ότι παρέχουν στήριξη στον ωφελιμισμό (Singer 2005, Greene 2008). Ορισμένες ηθικές θέσεις έχουν κατακριθεί ως «νευρολογικά αβάσιμες» (Casebeer & Churchlaud 2003, Churchlaud 2011).

References


Baron-Cohen, Simon. The Essential Difference: Male and Female Brains and the Truth about Autism. Basic Books; New York: 2003.

Baumeister, Roy F.; Bratslavsky, Ellen; Muraven, Mark; Tice, Dianne M. Ego-depletion: Is the Active Self a Limited Resource? Journal of Personality and Social Psychology.1998; 74:1252–1265. [PubMed:9599441]

Baumeister, Roy F. Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of the Self’s Executive Function. Self and Identity. 2002; 1:129–136.

Blum, Nancee; St. John, Don; Bruce, Pfhol; Stuart, Scott; McCormick, Brett; Allen, Jeff; Arndt, Stephan; Black, Donald W. Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS) for Outpatients With Borderline Personality Disorder: A Randomized Controlled Trial and 1-Year Follow- Up. American Journal of Psychiatry.2008; 165:468–478. [PubMed: 18281407]

Boettiger, Charlotte A.; Mitchell, Jennifer M.; Tavares, Venessa C.; Robertson, Margaret; Joslyn,Geoff; D’Esposito, Mark; Fields, Howard L. Immediate Reward Bias in Humans: Fronto-Parietal Networks and a Role for the Catechol-O-Methyltransferase 158Val/Val Genotype. The Journal of Neuroscience. 2007; 27(52):14383–14391. [PubMed: 18160646]

Brasil-Neto, Joachim P.; Pascual-Leone, Alvaro; Valls-Sole, Josep; Cohen, Leonardo G.; Hallett, Mark. Focal Transcranial Magnetic Stimulation and Response Bias in a Forced-Choice Task. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.1992; 55:964–966.

Caria, Andrea; Sitaram, Ranganatha; Veit, Ralf; Begliomini, Chiara; Birbaumer, Niels. Volitional Control of Anterior Insula Activity Modulates the Response to Aversive Stimuli: A Real-Time Functional Magnetic Resonance Imaging Study. Biological Psychiatry. 2010; 68(5):425–432.[PubMed: 20570245]

Carter, Adrian; Hall, Wayne; Nutt, D. The Treatment of Addiction. In: Carter, Adrian; Capps, Benjamin; Hall, Wayne, editors. Addiction Neurobiology: Ethical and Social Implications. Office for Official Publications of the European Communities; Luxembourg: 2009. p. 29-50.

Casebeer, William; Churchland, Patricia S. The Neural Mechanisms of Moral Cognition. Biology and Philosophy. 2003; 18:169–194.

Charkrabortty, Aditya. From Obama to Cameron: Why Do So Many Politicians Want a Piece of Richard Thaler? The Guardian. Jul. 2008 8 2008.

Charland, Louis. Moral treatment and the Personality Disorders. In: Radden, Jennifer, editor. The Philosophy of Psychiatry: A Companion. Oxford University Press; Oxford: 2004. p. 64-77.

Churchland, Patricia S. Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality. Princeton University Press; Princeton: 2011.

Cohen, Kadosh; Sonja Soskic, Roi; Luculano, Teresa; Kanai, Ryota; Walsh, Vincent. Modulating Neuronal Activity Produces Specific and long-lasting changes in Numerical Competence. Current Biology. 2010; 20:2016–20. [PubMed: 21055945]

Crockett, Molly J.; Clark, Luke; Tabibnia, Golnaz; Lieberman, Matthew D.; Robbins, Trevor W. Serotonin Modulates Behavioral Reactions to Unfairness. Science. 2008; 320:1739. [PubMed: 18535210]

Crockett, Molly J.; Clark, Luke; Hauser, Marc D.; Robbins, Trevor W. Serotonin Selectively Influences Moral Judgment and Behavior Through Effects on Harm Aversion. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010; 107(40):17433–8.

Davidson, Kate. Cognitive Therapy for Personality Disorder. 2nd edition. Routledge; London: 2008.

De Dreu, Carsten K. W.; Greer, Lindred L.; Handgraaf, Michel J. J.; Shalvi, Shaul; Van Kleef, Gerben A.; Baas, Matthijs; Ten Velden, Femke S.; Van Dijk, Eric; Feith, Sander W. W. Neuropeptide Oxytocin Regulates Parochial Altruism in Intergroup Conflicts among Humans. Science. 2010;328:1408–11. [PubMed: 20538951]

De Dreu, Carsten K.W.; Greer, Lindred L.; Van Kleef, Gerben A.; Shalvi, Shaul; Handgraaf, Michel J. J. Oxytocin Promotes Human Ethnocentrism. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011; 108(4):1262–6. de Waal, Frans. The Age of Empathy. Souvenir Press; London: 2010.

Dimeff, Linda; Linehan, Marsha. Dialectical Behavioural Therapy in a Nutshell. The CaliforniaPsychologist. 2001; 34:10–13.

Feinberg, Joel. Social Philosophy. Englewood Cliffs (N.J.); Prentice-Hall: 1973.

Fonagy, Peter; Gergely, Gyorgy; Jurist, Elliot L.; Target, Mary. Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. Karnac; London: 2004.

Frankfurt, Harry. Freedom of the will and the concept of a person. In: Philip Christman, John, editor. The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy. Oxford University Press; New York: 1989. p. 63-76.

Gazzaniga, Michael. S. The Ethical Brain. Dana Press; New York: 2005.

Graves, Robert. The Greek Myths. Volume 2. Penguin; London: 1960.

Greene, Joshua D. The Secret Joke of Kant’s Soul. In: Sinnott-Armstrong, W., editor. Moral Psychology. Vol. Volume III – The Neuroscience of Morality. MIT Press; 2008. p. 35-79.

Harris, John. Moral Enhancement and Freedom. Bioethics. 2011; 25:102–111. [PubMed: 21133978]

Insel, Thomas R.; Fernald, Russell D. How the Brain Processes Social Information: Searching for the Social Brain. Annual Review of Neuroscience. 2004; 27:697–722.

Kiesel, Andrea; Wagener, Annika; Kunde, Wilfried; Hoffmann, Joachim; Fallgatter, Andreas J.; Stφcker, Christian. Unconscious Manipulation of Free Choice in Humans. Consciousness and Cognition.2006; 15:397–408. [PubMed: 16311045]

Kosfeld, Michael; Heinrichs, Markus; Zak, Paul J.; Fischbacher, Urs; Fehr, Ernst. Oxytocin Increases Trust in Humans. Nature. 2005; 435(7042):673–6. [PubMed: 15931222]

Lang, Kerry L.; Vernon, Philip A. “Genetics,” in Handbook of Personality Disorders: Theory, Research and Treatment. Livesley, W. John, editor. Guildford Press; New York: 2001. p. 177-195.

Lees, Janine; Manning, Nick; Rawlings, Barbara. Therapeutic Community Effectiveness: A Systematic International Review of Therapeutic Community Treatment for People with Personality Disorders and Mentally Disordered Offenders. York Publishing; York: 1999.

Liberzon, Israel; Young, Elizabeth A. Effects of Stress and Glucocorticoids on CNS Oxytocin Receptor Binding. Psychoneuroendocrinology. 1997; 22(6):411–22. [PubMed: 9364620]

Link H, Dayanithi G, Gratzl M. Glucocorticoids Rapidly Inhibit Oxytocin-Stimulated Adrenocorticotropin Release from Rat Anterior Pituitary Cells, Without Modifying Intracellular Calcium Transients.Endocrinology. 1993; 132:873–877. [PubMed: 8381078]

Mill, John Stuart. On Liberty. Oxford University; 1859. p. 21-22.

Morgan, Drake.; Grant, Kathleen A.; Gage, H. Donald; Mach, Robert H.; Kaplan, Jay R.; Prioleau, Osric; Nader, Susan H.; Buchheimer, Nancy; Ehrenkaufer, Richard; Nader, Michael. Social Dominance in Monkeys: Dopamine D2 Receptors and Cocaine Self-Administration. Nature Neuroscience.2002; 5:169–74.

National Institute of Mental Health in England (NIMH(E)). Personality Disorder: No Longer a Diagnosis of Exclusion. NIMH(E); London: 2003.

National Offender Management Strategy (NOMS).Working with Personality Disordered Offenders: A Practitioner’s Guide. NOMS; London: 2011.

National Institute of Clinical Excellence (NICE). Borderline Personality Disorder: Treatment And Management. NICE; London: 2009.

Oosterbeek, Hessell; Sloof, Randolph; van de Kuilen, Gijs. Cultural Differences in Ultimatum Game Experiments: Evidence from a Meta-Analysis. Experimental Economics. 2004; 7(2):171–188.

Paris, Joel. Psychosocial Adversity. In: Livesley, W. John, editor. Handbook of Personality Disorders: Theory, Research and Treatment. Guildford Press; New York: 2001. p. 231-241.

Pearce, Steve; Pickard, Hanna. The Moral Content of Psychiatric Treatment. British Journal of Psychiatry. 2009; 195:281–282. [PubMed: 19794191]

Persson, Ingmar; Savulescu, Julian. The Perils of Cognitive Enhancement and the Urgent Imperative to Enhance the Moral Character of Humanity. Journal of Applied Philosophy. 2008; 25(3):162–177.

---. Unfit for the Future? The Need for Moral Enhancement. Oxford University Press; Oxford: Forthcoming

---. The Turn for Ultimate Harm: A Reply to Fenton. Journal of Medical Ethics. 2011a; 37:441–444. [PubMed: 21343630]

---. Getting Moral Enhancement Right: The Desirability of Moral Enhancement. Bioethics.2011b doi:10.1111/j.1467-8519.2011.01907.x.

---. Unfit for the Future? Human Nature, Scientific Progress and the Need for Moral Enhancement. In: Savulescu, Julian; Meulen, Ruud Ter; Kahane, Guy, editors. Enhancing Human Capacities. Wiley-Blackwell; Oxford: 2011c.

---. Moral Transhumanism. Journal of Medicine and Philosophy. 2010; 35(6):656–669. [PubMed:21076074]

Pickard, Hanna. Mental Illness is Indeed A Myth. In: Broome, Matthew R.; Bortolotti, Lisa, editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience. Oxford University Press; Oxford: 2009. p. 83-101.

---. Responsibility Without Blame: Empathy and the Effective Treatment of Personality Disorder. Philosophy, Psychiatry, Psychology. 2011a; 18(3):209–224.

---. What is Personality Disorder? Philosophy, Psychiatry, Psychology. 2011 b; 18(3):171–184.

Ramachandran, Vilayanur S.; Oberman, Lindsay M. Broken Mirrors: A Theory Of Autism. ScientificAmerican. 2006; 295:62–9. [PubMed: 17076085]

Silber, Mδrta; Almkvist, Ove; Larsson, Bertil; Stock, S.; Uvnδs-Moberg, Kerstin. The Effect Of Oral Contraceptive Pills on Levels of Oxytocins in Plasma and on Cognitive Functions. Contraception.1987; 36:641–650. [PubMed: 3128427]

Singer, Peter. Ethics and Intuitions. Journal of Ethics.2005; 9:331–52.

Sitaram, Ranganatha; Caria, Andrea; Veit, Ralf; Gaber, Tilman; Rota, Giuseppina; Kuebler, Andrea; Birbaumer, Niels. fMRI Brain-Computer Interface: A Tool for Neuroscientific Research and Treatment. Computational Intelligence And Neuroscience. 2007 Article ID 2548.

Sitaram, Ranganatha; Caria, Andrea; Birbaumer, Niels. Hemodynamic Brain-Computer Interfaces for Communication and Rehabilitation. Neural Networks. 2009; 22(9):1320–1328. [PubMed:19524399]

Stock S, Karlsson R, von Schoultz B. Serum Profiles of Oxytocin During Oral Contraceptive Treatment. Gynecological Endocrinology. 1994; 8(2):121–6. [PubMed: 7942079]

Sunstein, Cass. Moral Heuristics. Behavioral and Brain Sciences.2005; 28:531–542. [PubMed:16209802]

Terbeck, Sylvia; Kahane, Guy; McTavish, Sarah; Savulescu, Julian; Cowen, Philip; Hewstone, Miles. Beta-Adrenergic Blockade Reduces Implicit Negative Racial Bias. Under review a

---. Emotion in Moral Decision making: Beta Adrenergic Blockade Increases Deontological Moral Judgments. Under review b

Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press; Yale: 2008.

Tse, Wai S.; Bond, Alyson J. Serotonergic Intervention Affects Both Social Dominance and Affiliative Behaviour. Psychopharmacology.2002; 161:324–330. [PubMed: 12021836]

Wallace, Bjφrn; Cesarini, David; Lichtenstein, Paul; Johannesson, Magnus. Heritability of Ultimatum Game Responder Behaviour. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2007; 104(40):1,5631–4.

Wang, Bin; Shaham, Yavin; Zitzman, Dawnya; Azari, Soraya; Wise, Roy A.; Zhi-Bing, You. Cocaine Experience Establishes Control of Midbrain Glutamate and Dopamine by Corticotropin-Releasing Factor: A Role in Stress-Induced Relapse to Drug Seeking. Journal of Neuroscience.2005; 25:5389–96. [PubMed: 15930388]

Watson, Gary. Free Agency. In: Christman, John Philip, editor. The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy. Oxford University Press; New York: 1989. p. 109-22.

Westen, D. The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. PublicAffairs books; 2007.

Wood, Richard M.; Rilling, James K.; Sanfey, Alan G.; Bhagwagar, Zubin; Rogers, Robert D. Effects of Tryptophan Depletion on the performance of an Iterated Prisoner’s Dilemma Game in Healthy Adults. Neuropsychopharmacology. 2006; 31(5):1075–84. [PubMed: 16407905]

Young, Robert. Personal autonomy: Beyond negative and positive liberty. Croom Helm; London: 1986.

Zak, Paul; Kurzban, Robert; Matzner, William. Theς Neurobiology of Trust.Annals of the New York Academy of Sciences. 2004; 1032: 224–227. [PubMed: 15677415]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Δήμητρα Βαγενά

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.