Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Conatus and Dasein: The Problem of an Existential Theory of Motivation


Published: Dec 28, 2021
Keywords:
Befindlichkeit Dasein authenticity relation Heidegger
Marko Markič
https://orcid.org/0000-0002-1350-6436
Abstract
In the article I articulate an interpretation of the findingness (Befindlichkeit) of Dasein in Heidegger as a specific existential drive, basing it on an interpretation of his concept of existence, drawing from his earlier lectures before Being and Time, and relying on the clarification of the existential meaning of relation. Following a related interpretation of understanding and care, I offer some considerations pertaining to the problem of authentic motivation and its possible practical application. Initially, I offer an interpretation of existence as it relates to the meaning of being, understanding the relata in this ultimate sense as two aspects of speech. In this, I understand the meaning of being as a groundless call or address. Building on that, I propose a motivational understanding of findingness as the necessary drive of Dasein toward its self-interpretation as it relates to the enigmatic call of being. I supplement this view with an interpretation of existential understanding as a coequal aspect of the groundless freedom of that relation of Dasein to itself. Finally, I offer an interpretation of authenticity, in line with the aforementioned explicated understanding of existence and the corresponding meaning of the authentic motivational findingness of Dasein. In conclusion, I raise a question of how such authentic motivation could be practically understood in the perspective of life-world interactions.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Marko Markič, University of Ljubljana
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Philosophy, Phd student
References
Capobianco, Richard. Heidegger’s Way of Being. Toronto: University of Toronto Press, 2014.
Carman, Taylor. Heidegger’s Analytic: Interpretation, Discourse and Authenticity in Being and Time. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Critchley, Simon, Reiner Schürmann, and Steven Levine. On Heidegger’s Being and Time. London, and New York: Routledge, 2008.
Dreyfus, Hubert L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. Cambridge: The MIT Press, 1990.
Gelven, Michael. A Commentary on Heidegger’s Being and Time. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1989.
Haugeland, John. Dasein Disclosed. Cambridge, and London: Harvard University Press, 2013.
Heidegger, Martin. GA 2, Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977.
Heidegger, Martin. GA 26, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1978.
Heidegger, Martin. GA 56/57, Zur Bestimmung der Philosophie. 1. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1919.
Heidegger, Martin. GA 63, Ontologie. Hermeneutik der Faktizität. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1995.
Keane, Niall. “The Affects of Rhetoric and Reconceiving the Nature of Possibility.” In Heidegger on Affect, edited by Christos Hadjioannou, 47-67. London: Palgrave Macmillan, 2019.
King, Magda. A Guide to Heidegger’s Being and Time. New York: State University of New York Press, 2001.
Koo, Jo-Jo. “Heidegger’s Underdeveloped Conception of the Undistinguishedness (Indifferenz) of Everyday Human Existence.” In From Conventionalism to Social Authenticity: Heidegger’s Anyone and Contemporary Social Theory, edited by Hans Bernhard Schmid, and Gerhard Thonhauser, 53-79. Cham: Springer, 2017.
Sheehan, Thomas. Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift. London, and New York: Rowman & Littlefield, 2014.
Tugendhat, Ernst. Über den Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Berlin: de Gruyter, 1970.