Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μάγδα Σουλιώτη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλέφωνο 2721096818

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μάγδα Σουλιώτη
Τηλέφωνο 2721096818