Σκοπός του ηλεκτρονικού Περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης Αρμενιστής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας  είναι η προώθηση θεμάτων σχετικών με την τοπική ιστορία, την γλώσσα, την εκπαίδευση, τις τέχνες και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας και όχι μόνο, μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών και καλλιτεχνικών πονημάτων τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2023): Αρμενιστής

Δημοσιευμένα: 2023-07-28

«...ο νους μου αρμενιστής στη μέση απ' τ' άστρα.»

 

                                              Άγγελος Σικελιανός

EDITORIAL

Μάγδα Σουλιώτη


Προβολή όλων των τευχών