Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209)


Published: Sep 29, 1985
Keywords:
Ιστορική Γεωγραφία Αρκαδία Πελοπόννησος
Βούλα ΚΟΝΤΗ
Abstract

 

Voula Konti

Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie

L'article est consacré à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie (Péloponnèse), pendant la période byzantine (395-1209). Après une brève introduction historique sont enregistrés et annotés les sites classés par ordre alphabétique.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)