Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)


Published: Sep 29, 1989
Keywords:
Βενετοκρατία Κρήτη Εθνικά οικογενειακά ονόματα
Βούλα ΚΟΝΤΗ
Abstract
 

Voula Konti

Les noms ethniques en Crète pendant la période de la domination vénitienne (XIIIe-XVIIe s.)

Étude des noms ethniques en Crète, basée sur les sources de la période vénitienne. Les noms se divisent en deux grandes catégories: noms qui proviennent de toponymes crétois et noms qui proviennent de toponymes hors Crète (de la Grèce, de la péninsule italique et d'autres régions). L'étude des noms ethniques contribue à notre connaissance du mouvement des populations et des relations entre Crète et autres régions.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)