Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου


Published: Sep 26, 2008
Keywords:
Χρύσιππος ιεροσολύμων Άγιος Θεόδωρος Τούρκοι Μικρά Ασία
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
Abstract
 

Maria Gerolymatou

Turcs en Asie Mineure. Commentaire sur le remaniement d'un miracle de saint Théodore

Chrysippos de Jérusalem est l'auteur du plus ancien recueil de miracles de saint Théodore (Ve siècle). Dans cet article est traité le premier de ces miracles qui connut quatre remaniements. Le troisième et le quatrième remaniement présentent un intérêt particulier, puisqu'ils adaptent le contenu du miracle de Chrysippos au contexte politico-économique de l'Asie Mineure à l'époque de l'apparition des Turcs au Xle siècle. Ils font l'écho de l'immigration turcomane en Asie Mineure, des contacts développés avec la population indigène ainsi que des incursions turcomanes dans la région pontique.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)