Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453)


Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Abstract
Αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας κάθε ένοπλης δύναμης, το ζήτημα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Βυζάντιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί από τη νεώτερη έρευνα. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη στρατιωτική εκπαίδευση στο ύστερο Βυζάντιο και παρά την έλλειψη στρατιωτικών εγχειρίδιων, σχηματίζεται μια αρκετά σαφής εικόνα των μεθόδων εκπαίδευσης. Τα αθλητικά παιχνίδια, το κυνήγι και οι κονταρομαχίες αποτελούσαν μορφές στρατιωτικής εκγύμνασης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες μεταξύ των μελών της ανώτερης τάξης και του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Τέλος, διερευνάται η σχέση μεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του ύστερου βυζαντινού στρατού, σε συνδυασμό με το σύστημα της πρόνοιας.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διδάσκων Στρατιωτικής Ιστορίας πδ 407/1980 στη ΣΣΕ

Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας

Διδάσκων Στρατιωτικής Ιστορίας πδ 407/1980 στη ΣΣΕ 

Most read articles by the same author(s)