Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. CURTA [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0


Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Abstract

Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. Curta [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0

Negle

Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Institute for Historical Research-Byzantine Dept., Athens
Research Director, Hellenic National Research Foundation, Institute for Historical  Research, Byzantine department
Most read articles by the same author(s)