ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24

Published: 05-11-2014

The Mountains of the Moon: A puzzle of the Ptolemaic Geography

Γεώργιος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΚΑΛΠΑΚΗΣ

Constantinople as 'New Rome'

John Richard MELVILLE-JONES