Βook Review:D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), v. I-II(Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α-B), Thessaloniki 2010


Maria LEONTSINI
Abstract

 

 

BOOK REVIEW:: D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), Vol. I: Θρακική-Ιλλυρικόν-Ασιανή (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α), Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2009, pp. xiii+344, includes maps. ISBN: 978-960-7856-36-4. ISSN: 1106-61-80. Vol. ΙI: Ποντική-Ανατολική-Αιγυπτιακή (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Β), Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2010, pp. x+352, includes maps, 1 CD-Rom. ISBN: 978-960-7856-38-8.

Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Maria LEONTSINI, Institute for Byzantine Research, Athens
Εντ. Ερευνήτρια ΙΙΕ/ἜΙΕ
Most read articles by the same author(s)