SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B

Published: 01-09-1994

ISSN 1105-1639; ISBN 960-7094-43-3' 960-7094-45-X set; Editor: Ν.Γ. MOSCHONAS; Editorial Committee: Chrysa MALTEZOU, Maria NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU, Panagiotis VOKOTOPOULOS, Athanasios KOMINIS, Lenos MAVROMMATIS, Nikos MOSCHONAS