Εμπειρία και δράση σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο: Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα


Δημοσιευμένα: Dec 1, 2011
Vangelis Kechriotis
Περίληψη

Το άρθρο αναφέρεται σε τρία επεισόδια πού διαδραματίστηκαν στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώτο περιγράφει τη σύγκρουση του Έλληνα προξένου Σταμάτιου Αντωνόπουλου με τις τοπικές οθωμανικές αρχές στα 1904-1905, το δεύτερο την εκλογή του καθηγητή Παύλου Καρολίδη ως εκπροσώπου του νομού Αιδινίου στην οθωμανική βουλή στα 1908 και το τρίτο το μποϋκοτάζ πού κήρυξαν ομάδες πού ελέγχονταν από την Επιτροπή «Ένωση και Πρόοδος» εναντίον της ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας. Ο συγγραφέας εντάσσει τη συζήτηση για τα περιστατικά αυτά σε δύο διαφορετικά "ιστοριογραφικά πλαίσια. Το ένα αφορά τη μελέτη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και πιο συγκεκριμένα της Σμύρνης, ως μίας από τις δυναμικότερες περιπτώσεις, και τα άλλο τη μελέτη της ύστερης οθωμανικής κοινωνίας συνολικά. Τα θέματα που αναδεικνύονται είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης διαφορετικών πληθυσμών στη διαμόρφωση κοινής ελληνικής ταυτότητας, οι τρόποι με τους οποίους οι ηγετικές ομάδες επιτελούν το ρόλο τους στον δημόσιο χώρο, η σημασία που έχει για την ισορροπία των επιλογών στην πόλη η λειτουργία κοινωνικών και πολιτικών δικτύων πού εκτείνονται μέχρι την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, καθώς και η ιδιομορφία της πόλης αυτής πού όχι μόνο ήταν κατά τα μεγαλύτερο τμήμα της χριστιανική, αλλά διέθετε και έναν μουσουλμανικό πληθυσμό πού ενίοτε αψηφούσε την κεντρική εξουσία. Τέλος, ό συγγραφέας, με αφορμή τις διπλωματικές πηγές πού χρησιμοποιεί αναλύει θέματα ορολογίας και προτείνει τρόπους για μια πιο σύνθετη ανάγνωσή τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.