Το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών εγκαινιάστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977. Οι πρωτότυπες εργασίες, τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται - μετά από κρίση -  στους τόμους του Δελτίου κωδικοποιούν τον ερευνητικό προσανατολισμό του ιδρύματος και ασχολούνται αποκλειστικά με την επιστημονική μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού του. Στo περιοδικό συμπεριλαμβάνονται και τα χρονικά των δράσεων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Ανακοινώσεις


Νέα έκδοση - Τόμος 21

2021-04-02

Σας πληροφορούμε ότι κυκλοφόρησε ο τόμος 21 του Δελτίου και είναι διαθέσιμος προς πώληση σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Δείτε τα περιεχόμενα του τόμου εδώ.

Τόμος 20 - Ανοικτή Πρόσβαση

2021-03-18

Σας πληροφορούμε ότι ο τόμος 20 του Δελτίου είναι πλέον διαθέσιμος με ανοικτή πρόσβαση.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 21 (2020)

Δημοσιευμένα: 2021-04-02

Έκθεση Πεπραγμένων Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2013-2019

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Σταύρος Θ. Ανεστίδης, Μάρκος Φ. Δραγούμης


Προβολή όλων των τευχών