Σμυρναϊκή Δραματουργία: Πρωτότυπες θεατρικές εκδόσεις στη Σμύρνη του 19ου αιώνα


Δημοσιευμένα: Oct 1, 2009
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου
Περίληψη

Cette etude a trait a la production dramaturgique des lettres grecs de Smyrne pendant le 19e siecle. Les oeuvres sont presentees par ordre chronologique en unites selon le temps de leur edition dans la ville de Smyrne, divisees en drames historiques, melodrames, comedies, vaudevilles et romances dramatiques. Les pieces de theatre editees a Smyrne par des acteurs grecs, d’origine smyrnienne ou non, sont inclues dans une unite speciale, ainsi que les pieces de caractere educatif, tandis qu'une estimation globale de la dramaturgie qui tient lieu a Smyrne est presentee, en comparaison avec la dramaturgie originale grecque pendant le 19e siecle. Addendum: Liste des pieces de theatre mentionnees et analysees dans la presente etude.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.