Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία


Δημοσιευμένα: Oct 1, 2009
Δέσποινα Τσούργιαννη
Περίληψη

Dans cette breve etude on essaie d'examiner un petit nombre de dessins  representatifs de Thaleia Flora-Caravia, dont les sujets sont inspires de la Guerre greco-turque dans l'Asie Mineure en 1921-22. Ils sont tous signes et la plupart d'eux dates et intitules par l’artiste elle-meme. En plus, ils sont tous au crayon noir ou colore et de petites dimensions. Selon leur sujet, on pourrait les distinguer en quatre categories: a. Paysages, b. Scenes de la vie des soldats, c. Scenes prises des hopitaux et d. Portraits. Un style pictural commun caracterise toutes ces oeuvres, celui de l'impressionisme, dont les traits principaux sont l'execution spontanee, le coup rapide et actif de pinceau et l’effort constant de transmettre les effets de la lumiere et de l’atmosphere sur le papier. Les vues differentes de la ville de Brousse ainsi que les scenes des soldats a Moudania en constituent des exemples tres eloquents. En ce qui concerne les portraits, par exemple celui du Roi Constantin, on constate que le role de la lumiere est egalement primordial comme elle inscrit le personnage dans un contexte purement idealiste. Enfin, un second caracteristique preponderant de la production de Flora-Caravia est l'emphase qu'elle donne a la description de l’etat psychologique et du cote humain de ses protagonistes. Les grandes batailles ainsi que les scenes de desastre ne l’attirent point. Ce qui l'interesse vivement est l'etre humain comme cas individuel et son destin bouleverse par la guerre.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.