Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1983
Κατερίνα Μπούρα
Περίληψη

Although by the end of World War I the Young Turks seemed to have
failed in their original objectives, the decade 1908-1918 was very significant
for Turkey as well as for Hellenism in the Ottoman Empire.
During this period which marked the transition of the Ottoman Empire
from a “multinational” to the “national” Turkish State, the dominant
political group was the Committee of Union and Progress.
The Greeks under Ottoman rule took an active part in the political
developments of 1908-1912. The Balkan Wars and subsequently the
failure of Ottomanism, together with the collapse of ideals and hope
for a peaceful coexistence of the different nationalities in the Ottoman
Empire, led to an accelerated growth of Turkish national feeling — a
development with disastrous effects on the fortunes of the unredeemed
Greeks.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.