Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1995
Νίκος Γκιολές
Περίληψη

A short archaeological guide of Antioch in Pisidia features a small late Byzantine
crystal pendant icon with an unasual representation of the Lamentation. The
scene was influenced by the iconographie subject of Saint-Mandydion in combination
with the popular occidental iconographie scene of the Pietà.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νίκος Γκιολές

A RARE REPRESENTATION OF THE LAMENTATION OVER
CHRIST’S BODY FROM ANTIOCH IN PISIDIA

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)